Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POPŁUKIWAĆ, POPŁUKOWAĆ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy gramatyczne
popłukując  
popłokować  
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ ...tym popłokowác ciepło zęby. SyrZiel 1512.
  • ~ Od tegoż płynienia/ y od flegmistych flusow/ oczy y głowę wszystkę záchowywa/ káżdy poránek/ y przed wieczerzą/ pokiby żołądek był czczy/ gryząc go dług[o]/ á potym octem z wodą nápoły vstá popłukuiąc. SyrZiel 159.