Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DOBROCZYNNOŚĆ

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI (?), SW (?)


Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
lp M. dobroczynność  
lm B. dobroczynności  
Znaczenia
»dobrodziejstwo, łaska«
  • – Inne dobroczynnosci do dalszego wyswiadczania temuz Urodzonemu Lubomirskiemu IkM w mocy swey zostawuie. PasPam 209v.
  • – A przecie nie tu ieszcze stawia wrodzona [...] Pana Woiewody M hoyność: do oświadczonych iuż w tysiącu okazyach dobroczynności swoich nowe co raz Panskiego ku sługom swoim afektu daie zadatki, czyni autokracyą. Czego iasny i w tym przezacnym prezencie argument/ o ktorym śmiele rzec mogę że majestatem res data dantis habet. PisMów II 250-251.
  • Dobroczynność [...]. T III 229.