POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło AKOMODOWAĆ SIĘ drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło AKOMODOWANIE SIĘ
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2016
DOBRZE przysł.
Słowniki notują
Formy gramatyczne:
dobrze
1. »we właściwy sposób, tak jak należy«
a) »dokładnie, gruntownie, starannie, mocno«:
b) »słusznie, trafnie, właściwie«:
c) »umiejętnie, biegle, dzielnie«:
2. tylko w st. równym »zgoda, zgadzam się«:
3. »z dobrym rezultatem, pomyślnie, szczęśliwie«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. dobrze, że...: »pomyślnie, szczęśliwie się stało, że«
 • Dobrze ze Mazepa tym tego zbył. PasPam 175v.
 • – Ieszcze dobrze że się gdzie w drodze niepotkali. PasPam 175v.
4. »sowicie, suto, obficie, dużo«:
przen. przenośnie:
 • – Kolligaci obrali [...] z Cymentem y słotkiemi kondymentami dobrze zaprawną Portionem [część]. PasPam 278v
5. »w dużym stopniu, w dużej ilości, znacznie«:
6. »miło, przyjemnie, wygodnie«:
7. »chlubnie, godnie, chwalebnie«:
8. »w serdeczny, miły sposób, przychylnie, łaskawie, grzecznie«:
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • Wielkiemu Pánu záwsze kostká dobrze páda. RysProv XVII, 6.
przys.
 • Nié dármo chłopká pan czéstuié/ dobrzé to nędznik wnét poczuié. KnAd 811.
przys.
 • Bogátemu dobrzé czynić/ strátá. KnAd 36.
przys.
 • Dobry záwsze czás dobrzé czynić/ oyczyzny bronić/ etc. KnAd 186.
przys.
 • Kto dobrze broi/ śmierci się nie boi. RysProv VI, 7.
przys.
 • – 385. Jugend und schöne Gestalt stehen wohl zusammen. 385. Cnota y Grzeczność dobrze się stosuią. MalczZebr 95.
przys.
 • Kto dobrzé chodzi/ koszt nogámi nágrodzi. KnAd 377.
przys.
 • W tym się polu dobrze rodzi/ Po ktorym Gospodarz chodzi. RysProv XVII, 8.
przys.
 • Wdowiec z wdową/ rzadko dobrze z sobą. RysProv 84.
przys.
 • Kto się chce mieć dobrze ná dzień/ niech sobie gęś zárznie/ kto ná tydzień/ niech wieprzá zákole/ kto ná miesiąc/ niech wołu zábiie/ kto ná cáły rok/ niech żonę poymie/ á kto do śmierci/ niech Xiędzem zostánie. RysProv VII, 5.
przys.
 • Kto śię sam czégo dobrzé náuczył/ słuszna áby drugich vczył. KnAd 398-399.
przys.
 • – Myslę iako by z tamtego mieysca umknąc bo mię iuz nauczyły praeiudicata ze lepiey z lassa nizeli z tarassa. PasPam 182.
Autor: SPas
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)