POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło AKOMPANIJOWANIE drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło AKOMPANIOWANY
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2009
KREW rzecz. ż

Najwcześniejsze poświadczenie: 1624-1625
Formy gramatyczne:
M.krew
D.krwie || krwi
B.krew
N.krwią
Ms.krwi
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. krew Barankowa:
troj. krew choleryczna || krew koleryczna:
troj. krew braterska:
troj. łożyć krew:
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. nieść krew dla kogoś || nieść krew na ofiarę komuś za co:
fraz. umoczyć się we krwi:
 • ~ Panie zachoway kopiiey cisnąc ktora by się nie umoczyła wekrwi Nieprzyiacielskiey. PasPam 107.
fraz. krew lać:
fraz. krew rozlać (sz. zm.):
 • ~ Piotr S. dla Owieczek Chrystusowych Siła biczow ucierpiał [...] Garło dla nich dał y rozlał krew. PasPam 196v.
fraz. krew rozlewać (sz. zm.):
 • ~ Takich wiele widzę ktorzy Lancetem Francuskięm medyanne otworzywszy krew rozlewali, albo ich Cyrulik nieostroznie golił. PasPam 133.
fraz. utoczyć krwie:
 • ~ Iuz nieraz wiadomo to iest Całęmu Woysku y Wodzowi memu nie skąpo dla Oyczyzny utoczyło się krwie. PasPam 133.
fraz. krew burzyć:
fraz. oblać się krwią: »zbroczyć się krwią, przelać krew (w walce)«
 • ~ Iuzes my tedy rozumieli ze po owych tak cięszkich pracach przyidzięmy na wytchńienie oblawszy się do Sytosci y swoią y Nieprzyiacielską krwią. PasPam 111.
fraz. krew toczyć: »odnosić rany, oddawać życie, ponosić śmierć«
 • ~ I na tego [niedźwiedzia] przymioty kto się zapatruie Pewnie Szykow zdaleka nigdy nielustruie [...] krew toczy y Marsem się bawi. PasPam 270.
fraz. napić się swojej krwi:
fraz. napoić krwią miasto:
fraz. pławić się we krwi:
fraz. w powodzi krwie czyjej brodzić:
fraz. we krwi (czyjej) brodzić (sz. zm.):
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. krew Pana Jezusowa:
 • – Słuchał królewic jmć [Władysław IV Waza] mszy u ś. Jędrzeja i tamże w kaplicy podziemnéj widział relikwią zacną krwi Pana Jezusowéj, która z boku Zbawiciela naszego wypłynęła gdy go Longinus rotmistrz włocznią przebił [...]. PacOb 150-151.
troj. nienasycony krwi (sz. zm.):
 • – Tu w polách rozłożystych ledwie przeyrzeć okiem Bissurmáńskich zástępow/ ktorych pod wysokiem Trzech stron świáta Arkturem krwie nienasycony: Ná onę ruszył woynę Ossman niezwalczony. TwarSLeg 18.
 • – Strászny iest nie nasycony krwie Chrześciánskiey hellou, i Krolestw pożerca Otoman [...]. PisMów II 392.
troj. nasycić się krwi (sz. zm.) || nasycić się krwią (sz. zm.):
 • ~ [Polixena do kapłana Neoptolema] iużże się násyć szláchetney krwie moiey/ Nie zmieszkam ia srogości powolna bydź twoiey [...]. OvOtwWPrzem 527.
 • ~ Ktorzy Chrzescianskiey krwie z wielkiem appetytem we czwartek pragnęli swoiey się w Sobotę podostatkiem nasycili. PasPam 266v.
 • ~ Więc daley nie odwłaczay tey chwalebney chluby, Násyć się krwią moią y chwáłą mey zguby. CorMorszACyd 149.
 • ~ nasycić się. [...] fig. sich sättigen. [...] fig. s'assouvir, se rassasier de qu.ch. pomstą i krwią ludzką się nasycić. sich mit Blut und Rache sättigen. s'assouvir, se souler de sang & de vengeance. T III 945.
troj. krew Chrystusowa:
 • – Naszego ulubionego kommilitona [...] krwie Chrystusowey konserwowała kąpiel. PasPam 86v.
troj. bot. krew wróbla: »ziele lecznicze«
 • krew wrobla na to dobra, ktorey názbierawszy y ususzywszy, utrzeć na proszek przydawszy Cynamonu. VadeMed 224.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. wylać (czyją) krew (niewinną):
fraz. szafarz krwie czyjejś: »osoba mająca prawo rozporządzania czyimś życiem (czyjąś krwią)«
 • – WMM Pana iest vokacyia roskazać mnie iest wypełnić kozde WMM Pana iako szafarza krwie moiey roskazanie. PasPam 159v.
 • – Powinność to iest nasza poddanska exequi Mandata Waszey krolewskiey MSCi Pana mego Miłosciwego protunc wielkiego Wodza y Safarza krwie naszey. PasPam 240.
fraz. bronić się do krwie ostatniej: »bronić się do końca, nie poddawać się«
 • – A przecię ma bydź taka w nas ochota Ze niekochaiąc tak o slep zywota Iako naydłuzeÿ bronic się mozęmÿ, Do Krwie ostatnieÿ, poki tylko thnięmÿ. OblJasGór 131v.
Autorka:
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)