Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DWOISTY

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, Kn, L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), T (?), SW (?)

Formy gramatyczne
lp M. m dwoisty  
D. m dwoistego  
Znaczenia
1. »składający się z dwu części«
  • Dwoisty/ podwoyny/ ze dwu złożony/ Duplex amictus, [...] vide Podwoyny/ Rozdwoiony. Kn 155.
  • Dwoistego/ dwoiego ćiałá/ Bicorpor, [...] Biformis, [...]. Kn 155.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • dach dwoisty:
    • – Dách dwoisty/ Testudinatum tectum [...] aliter vide Piętro. Kn 110.
  • dach nie dwoisty:
  • »DACH«
Przenośnie
  • Dwoisty iéstem/ [...] duplex sum.Kn 155
2. »nieszczery«
  • Dwoisty/ tr. vide Niészczery/ Chytry. Kn 155.