POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło DUCHOWIEŃSTWO drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło DUDEK
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Data ostatniej modyfikacji: 10.02.2017
*RĘKA rzecz. ż
Słowniki notują
Formy gramatyczne:
M.ręka
D.ręki
C.ręce
B.rękę
N.ręką
Ms.ręce
M.ręce
D.rąk
ręk
C.rękam
rękom
B.ręce
ręki
N.rękami
Ms.rękach
M.ręce
D.ręku
C.ręku
B.ręce
N.rękoma
Ms.ręku
»kończyna górna«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. apollinowa ręka: »lekarz«
 • – O nadziejo, o Boże! Oto-ć moją mękę, wpół umarłą, pod Twoję świętą skłaniam rękę. Zdrowy Apolinowej ręki nie wygląda, chory zaś Machaonowej nauki żąda. HugLacPrag 37.
troj. balwierska ręka:
troj. chłopie ręce:
troj. ręka chłopska: »chłopi«
 • – Ktory z poboiowiska do lassa albo na błota uciekł tam od ręki chłopskiej okrutnieyszą zginął śmiercią. PasPam 51v.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. być u kata w ręku:
fraz. z rąk czyichś windykować:
fraz. od rąk czyichś eliberowany:
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. dać rękę:
troj. dać coś na rękę:
troj. lewa ręka:
 • – Zatę rękę co trzymał szablę uchwyciłęm go lewą ręką. PasPam 104v.
 • – Oni mieli znaki lewe ręce chustką wiązane. PasPam 203.
troj. bezbożna ręka:
 • – Wielka pociecha, utrapioney duszy, Ze nie Poganska, nie bezbozna ręka, We krwi się moiey szlachetney viuszy. PotSyl 79.
troj. bezecna ręka (sz. zm.):
 • – A ty/ o ręko sroga y bezecna/ Ktoraś vczynek zrobiła brzydliwy: Weś mi co pręcey zá grzech popełniony Zywot/ y Bogu/ y ludziom wzmierziony. TasKochGoff 320.
 • – Z tamtych zaboyca, uciekł godzien kata, TuSyn na marach lezy, zona stęka, Iesli dotychczas z zalem nieszła z swiata, O Kaimowska, o bezecna ręka, Wyuzdawszy się trucizną naBrata, Asz Bomfin cicho, skoro blizey stanie, Iusz y Arsinę razem opłacz Panie. PotSyl 50.
 • – Poki moc swoię y bezecną rękę Ná moię zechce rospościerać mękę. ChrośZbiór 88.
troj. ręka boska:
troj. ręka boża:
troj. cuda podać pod czyjeś ręce:
 • – Nie iest tedy rzecz dziwna/ iż Bog [...] ták wysokie spráwy y cudá podał pod ręce wolę y modlitwę nabożnych Pánienek. OkolNiebo 11.
troj. cuda dać w czyjeś ręce:
 • Cudá ták częste y wielkie Bog zá żywotá y po śmierci iey [Heleny] dał w ręce iey y przyczynie świętey/ iż przenieść w lat siedemnaście ciáło iey błogosłáwione náznáczono. OkolNiebo 23.
troj. ręce łamać: »martwić się«
 • – Krol Stoi Obstąpili go a on Ręce łamie turbuie się. Iuz tez w tęn czas szczerze był frasobliwy. PasPam 203v.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. w rękach zabić:
fraz. własnej ręki podpis: »własnoręczny, autentyczny, osobisty«
 • – Skrypt ten własney ręki podpisem y pieczęci przycisnieniem ztwierdzam. PasPam 161.
fraz. przyjać na się habit z czyich rąk || przyjąć habit: »wstąpić do zakonu«
 • – Przeto vbostwo sobie vpodobawszy/ [święty Jacek] przyjął ná się hábit z ręku Dominiká świętego/ y został Ordinis me[n]dicantium brátem: pomnąc ná to dobrze/ iż ktory ná tym świecie będą zażywć roskoszy y dostátkow według lubości swoiey/ po śmierci Famem patientur vt canes. StarKaz 362.
 • – Miał już iść in theatrum osądzony na rozstrzelanie, ale liber pronuntiatus za ustąpieniem dobrowolném jp. Krasińskiego egzekucyi dekretu, przyjąć bernardyński habit obiecał [p. Lipert, porucznik regimentu jp. Denhofa]. ZawiszaPam 348.
fraz. przepisać ręką swoją:
fraz. porwać pod ręce:
fraz. uwięzić w rękach: »oddać na przechowanie«
 • – Luboc to [majątek] tam uwięzili w rękach Rodzonego dziecinnego Stryia [...] Alec ia o ciebie się nie frasuię będziesz umiał sobie znim postąpić. PasPam 222.
fraz. bronią w ręku: »zbrojnie«
 • – Potem się bronią w ręku dowiesc ofiarował [Rynald] Ze to prawda co mowił y co pokazował. ArKochOrl 52.
fraz. zwycięska ręka:
fraz. załamywać ręce:
fraz. ręką własną podpisywać się:
fraz. ręce komuś wrazić:
fraz. chodzić po rękach || po ręku chodzić:
 • Chodził ten List po rękach Ludzkich sąmze Pąn Hetman rozesłałgo Copie niektorym przednieyszym Panom Senatorom Duchownym y Swieckim. ŻółkPocz 11-12.
 • – Potym tez Pąn Hetman z Pułkownikami y z Rotmistrzami, y inszymi przednieyszymi osobami zWoyska na Vmowiąne Conditie ktore iz poręku Ludzkich chodzą niezdało się ich tu pisać. ŻółkPocz 34.
fraz. chodzić przez ręce:
 • – Co do rzendu ten musi chodzic przes rozne ręce gdy konia ubieraią, rozbiraią etc.. OpalKListy 423.
fraz. chodzić z ręki do ręki:
 • – Tę zagrodę zbudował Piech Wozny, przedał ią za grzywien 3, chodziła z ręki do ręki. KsKasUl I, 325.
fraz. ręką bezbronną: »będąc nieuzbrojonym«
 • – W tym gdy ręką bezbronną mężnie czyni sielá/ Niechcąc umrzeć bez pomsty/ z tełu go pożełá Nożem krwáwym Láchezys. TwarSLeg 35.
fraz. wziąć habit || wziąć habit z czyich rąk: »wstąpić do zakonu«
 • Wziąwszy Hábit ś. [Małgorzata] ná káżdy dzień Godzinki Naświętszey Pánny' y Krzyżá ś. y Psałterz cáły odpráwowáłá. OkolNiebo 13.
 • – Gdy miáłá lat 21 wzięłáa Hábit S. z rąk Dominiká S. ktory odmienił iey imię ktorym błá zwana (to iest) Kátárzyná/ na imię siostry Osánny. OkolNiebo 93.
 • – Swiętobliwi Brácia Więcław, Włádysław, Wisław, iednego dnia Habit wźieli, iedneż cnoty mieli, iednegoz dnia pomarli. ChmielAteny II 415-416.
fraz. od rąk czyichś eliberowany:
fraz. gołą ręką witać: »witać, nie dając prezentu, daru, poczęstunku«
 • – Nikt gołą ręką Krola chyba z boru, Nie wita. PotSyl 24.
fraz. jak ręką odjął:
fraz. ręce łamać:
fraz. w ręce oddawać:
fraz. ręce składać: »wyrażać gestem gorącą prośbę, błaganie«
 • – Ucieka Chorązy Hoży Moskal [...] zaidę go założę pistolet. Pozałuy oddał mi Chorągiew, prowadzę go modli się okrutnie ręce składa. PasPam 96v.
fraz. mieć honor w rękach: »otrzymać godność«
 • – Chceszli że bys miał ten Chonor w rękach ktoryc Woysko dac intendit [zamierza]. PasPam 121.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • Prętka robotá/ z ręku páda. RysProv XIII, 8.
przys.
 • Ręká gdzié boli/ oko gdzié gwoli. KnAd 238.
przys.
 • – Szubiénicznik/ wisiéléć [!][...] Nostri per probrum dicunt talibus: Byłeś w-katowskich rękách. Kn 1126.
przys.
 • Vszy słucháiąc/ Ięzyk mowiąc/ Ręce do siebie gárnąc/ Serce pożądáiąc/ nigdy się nie násycą. RysProv 81.
przys.
 • Od łáskáwey ręki ábo nátury bárziey boli. KnAd 764.
Autor: SPas
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)