Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POBOCZNY

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: POBOCZNI
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, Kn, L, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), T (?), SWil (?), SW (?)

Formy gramatyczne
lp M. m   poboczny
ż   poboczna ||   pobocznia
D. m   pobocznego ||   poboczniego
ż   pobocznej ||   poboczniej
B. ż   poboczną ||   pobocznią
N. ż   pobocznią
Ms. m   pobocznym ||   pobocznim
ż   pobocznej ||   poboczniej
lm M. mos   poboczni
nmos   poboczne ||   pobocznie
D.   pobocznych
C.   pobocznym
B. nmos   poboczne ||   pobocznie
N.   pobocznemi
Ms.   pobocznych
Znaczenia
1. »znajdujący się z boku czegoś, skierowany w bok od czegoś; boczny«
  • Poboczny/ Laterarius [...]. Laterariae tabulae. Kn 722.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • mat. anguł poboczny (sz. zm.):
  • »kąt przyległy«
    • – Anguł poboczny. Angulus deinceps. SolGeom I 2.
    • Poboczny anguł. Angulus deincops. Iakie są około linii, postawioney iednym końcem, na drugiey. SolGeom I 5.
2. »istniejący obok czegoś głównego; drugorzędny, uboczny«
Podhasła

POBOCZNY


w funkcji rzeczownika

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
Znaczenia
»krewny«