POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło BOŻOGROBSKI drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło BOŻYĆ SIĘ
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2017
BOŻY przym.
Słowniki notują
Formy gramatyczne:
lpM.mboży
żboża
nboże
D.mbożego
żbożej
boży
nbożego
C.mbożemu
żbożej
nbożemu
B.mżywbożego
nżywboży
żbożą
nboże
N.mbożym
bożem
żbożą
nbożym
bożem
Ms.mbożym
bożem
żbożej
nbożym
bożem
W.mboży
żboża
lmM.mosboży
nmosboże
D.bożych
C.bożym
B.mosbożych
nmosboże
N.bożymi
bożemi
Ms.bożych
W.nmosboże
»właściwy Bogu, odnoszący się do Boga«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. kościół Boży:
troj. relig. boże przykazanie: »jeden z nakazów moralnych wymienionych w dekalogu«
 • – Mowię tak wszakto Nie Boze Przykazanie aby de necessitate kozdy Towarzysz wkole Generalnym Iurement odprawił. PasPam 121.
troj. boże wstąpienie: »nazwa święta katolickiego; Wniebowstąpienie«
troj. bicz Boży:
troj. anioł Boży:
troj. baranek boży:
troj. błogosławieństwo boże:
troj. bojaźń boża:
troj. bot. boży byt:
troj. chwała boża:
troj. chwalca boży:
troj. boże Ciało:
troj. cud boży:
troj. cześć boża:
troj. dar boży:
troj. dopuszczenie boże:
troj. bot. boże drzewko:
troj. duch boży:
troj. dzieło boże:
troj. bot. fiołki Matki Bożej:
troj. kara boża:
troj. med. boża kaźń:
troj. królestwo boże:
troj. lud boży:
troj. łaska boża:
troj. matka Boża:
troj. majestat boży:
troj. mąż boży:
troj. bot. boży mech:
troj. miłosierdzie boże:
troj. miłość boża:
troj. moc boża:
troj. boże Narodzenie:
troj. obraz boży:
troj. opatrzność boża:
troj. bot. oset Matki Bożej:
troj. pomoc boża:
troj. pomsta boża:
troj. prawo boże:
troj. boży prątek:
troj. pod przysięgą bożą:
troj. ręka boża:
troj. sąd boży:
troj. skaranie boże:
troj. słowo boże:
troj. sługa boża || sługa boży:
troj. służebnica boża:
troj. służba boża:
troj. sprawiedliwość boża:
troj. stworzenie boże:
troj. syn boży:
troj. święty boży:
troj. bot. boża trawka:
troj. bot. włoski Matki Bożej:
troj. wola boża:
troj. wybrany boży:
troj. zakon boży:
troj. bot. ziele Matki Bożej włoskiej:
troj. arka Boża (sz. zm.):
 • – Przed Arką oną złotą zasłona była z szkarłatu [...]: przed Arką Bożą Panną naświętszą/ szczyro złota zasłona ta wisiała poślubienia/ y małżeństwa. BirkNiedz 61.
 • – Miewał grzeszne kapłany, miewał niedowiarki Stary zakon, wżdy Bożej słudzy byli arki. PotFraszBrück I 516.
troj. chałupka Boża:
troj. gniew boży: »kara boża, klęska, nieszczęście«
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. pismo boże:
fraz. dzieci boże:
fraz. pomazaniec boży || pomazańca boży:
fraz. w boży czas:
fraz. boża rosa:
fraz. chrzciciel boży:
fraz. stół boży:
fraz. owieczka boża:
fraz. kmieć boży:
fraz. każdy boży dzień:
fraz. dom boży:
fraz. każdy boży rok:
fraz. dziecię boże:
fraz. droga boża:
fraz. grosz boży:
fraz. boża męka:
fraz. dziatki boże:
fraz. potomek boży:
fraz. piastun boży:
fraz. pomocnik boży:
fraz. dziecięcie boże:
fraz. namiestnik boży:
fraz. cały boży dzień:
fraz. manną bożą żyć:
fraz. na imię boże:
fraz. obiad boży:
fraz. owca boża:
fraz. posłaniec boży:
fraz. cały boży rok:
fraz. w imię Boże brać: »żyć z jałmużny«
fraz. w bożą godzinę: »w czas błogosławiony przez Boga, w porze najbardziej skutecznej«
fraz. z łaski bożej: »zawdzięczając Bogu«
 • – Ieszcze z łaski Bozey konia do siędę bez pomocy. PasPam 188.
 • Z łaski Bozey przedałem drozey od nich 40 Złotych wyzey. PasPam 234v.
 • – Po wzięciu kamięnca puscili Tatarowie zagony głęboko alec się im nie poszczęsciło z łaski Bozey. PasPam 236.
 • – Ten Rok z łaski Bozey spokoyny był ale bardzo nie urodzayny y nieplenny a po staremu taniość wielka. PasPam 250.
 • – Zaszedłęm tedy z łaski Bozey dosyc szczęsliwie tak Instantanee [nagle] wy brawszy się po owey chorobie y Głowa mię za łaską iego swiętą niezabolała. PasPam 281.
fraz. z Bożej łaski (król): »zwrot używany w dokumentach wydawanych przez króla«
fraz. w imię Boże:
fraz. przy nadziei Bożej: »z Bożą pomocą«
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • Stáry zálotny/ Bogáty łákomy/ Vbogi pyszny. Bozy, y ludzki nieprzyiaciel. ŻabPol B1v.
przys.
 • – Potykay się w imię Boże/ ná toś brał żołd nieboże. RysProv XII, 8.
przys.
 • – Więm że mi przy niewinnosci zadne niezaszkodzą Impostury Iuzem to powiedział przypierwszey Audyencyiey że wolno kurcie y Na Bożą mękę szczekać. PasPam 144v-145.
przys.
 • – Łáská Boża/ dobre zdrowie/ co lepszego niech kto powie. RysProv VIII, ....
przys.
przys.
 • (wariant I):
  Iák Bożego grobu/ iák czégo drogiego broni/ strzéżé. KnAd 285.
 • (wariant II):
  KnAd 292.
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. stolica Boża i Barankowa:
Autorzy: SPas, DA
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)