POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło Z drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło ZABACZYWAĆ
Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2014
BAZYLIAN, *BAZYLIANIN rzecz. m
Słowniki: T III (bazylian), L (bazylian; XVIII), SWil (bazyljan, bazyljanin), SW (bazyljan, bazyljanin), SJP (bazylianin) notują
Słowniki: SStp, SXVI, Kn nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1695
Formy gramatyczne:
M.bazylian
D.bazyliana
B.bazyliana
M.bazylianie
bazyliani
D.bazylianów
C.bazylianom
1. »zakonnik zgromadzenia św. Bazylego«:
2. w lm »jedno ze zgromadzeń zakonnych reguły św. Bazylego«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. ojcowie bazylianie; oo. bazylianie:
  • – Ciało grzeszne moje, [...] ma być położone u ojców jezuitów, którym aby za mię ofiarami swoimi majestat Boski błagali, leguję złotych tysiąc, [...] ojcom bazylianom na ubogich złotych sto. NieszWFalsTestBork 88.
  • – Jednak jnjunxi ImC Xdzu Theologowi aby proceder prawny Zaczoł w Słonimie na Roczkach przyszłych maiowych ieźli doydo non praejudicabit tem bynaymniey do Vgody Wielebnym O:O Bazylianom. SapADiar 68.
  • – Bronił on [św. Bazyli] pochodzenia Ducha Swiętego, á iego Sekwitowie y Synowie, alias OO. Bazyliani na Pułnocy, bardzo go oppugnuią mowi Xiądz Teofil Rutka Soc: JESU. ChmielAteny III 600.
troj. bazylianie ormiańscy:
  • – [nagłówek rejestru:] Katalog Kanonikow Regularnych Kongregacyi Xięży [...] Ormianie S. Bazylego albo Bazylianie Ormiańscy, zá Innocentego Papieża, ale potym zniesieni. ChmielAteny II 773.
troj. bazylianie unici:
  • – Ciała całego relikwie ś Felicyana męczennika, dane mi w Rzymie roku jubileuszowego 1,700 od najwyższego pasterza Klemensa XI, do kościoła ww. oo. jezuitów w Mińsku ofiarowałem, którego jako wielkiego księstwa litewskiego i województwa patrona, solennie introdukował jksiądz Brzostowski biskup wileński podczas sądów trybunału kadencyi mińskiej, przy wielkiem zbiegowisku ludzi zacnych i zgromadzeniu pospólstwa, w processyi od cerkwi ś. Ducha, oo. Bazylianów unitów z cechami, bractwami, muzykami i t.d. do pomienionego kościoła. ZawiszaPam 302.
  • – Na tych y na innych Uniackich mieyscach domyślam się że ma bydź podczas tych schadzek Odpust zupełny OO Bazylianom Unitom y Osobom swieckim u nich się wtedy spowiadaiącym y kommunikuiącym perpetuò nadany,albo virtute Privilegiorum Ordinis, albo każdemu mieyscu partykularnie prokurowany przez Superiorow. ChmielAteny IV 76.
3. w lm »klasztor, kościół zakonu reguły św. Bazylego«:
Patrz *bazylita.
Autorka: DA
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)