Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BIEGAĆ

ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • w galopy biegać:
    • – Aby ukazy Carskie bez skazy I przeszkód trwały, Pouczył chłopy Kuso w galopy Biegać przez wały. JunRefBar II 488.
Związki frazeologiczne

  • biegać z bydłem:
  • »zaspokajać popęd płciowy w określonym czasie«
    • Trägt denn diese Kue oder nicht? A tá krowá cielna/ czyli nie? Ich bin der meinung/ denn sie hat mit dem Viehe gelauffen. Ták rozumiem/ bo bráłá bydło * biegáłá z bydłem. VolcDial 130v.
  • biegać do pierścienia:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Bespiecznie myszy biegáią/ gdy Kotá do nie máią. RysProv I, 3.
  • Bespiecznie myszy biegáią/ gdy Kotá do nie máią. RysProv I, 3-4.
Odsyłacze