Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

KURDWAN

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: KURDWAN, KURDYBAN
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (indeks), SXVI, Kn, T, L (XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:

Formy gramatyczne
lp M. kurdyban   || kurdwan  
D. kurdwanu  
B. uż. nżyw. kurdwan  
N. kurdybanem   || kurdwanem  
kurdwanym  
Etymologia
hiszp. Cordoba 'miasto w Hiszpanii'
Znaczenia
1. »rodzaj drogiej skóry wyprawnej«
 • – Krawcy ktorzy iedwabne rzeczy robią: toż Szwiec, co szafianem y kurdybanem robi. VolLeg III 53.
 • Kurdwan/ rzęmień/ skóra. Kn 337.
 • Kurdwan rzemień/ Skura Pellis haedi bene expolita et colorata. SzyrDict 143.
 • – CHEVROTIN [Pean de chevreau préparée.] Pellicula hoedina, f. Cicer. KOZŁOWA Skorka wyprawna, Kurdwan. DanKolaDyk .
2. bot.  »roślina, kurdybanek, bluszczyk ziemny«
 • – Wziąć [...] Ostrożek/ Kurdwánu/ po gárści. SyrZiel 250.
 • – Wrzodom [...] z slazem/ y z Kurdwánem w wodzie wárzon [trank] y wymywáiąc nim/ bárzo służy. SyrZiel 307.
 • Kurdwan/ Bylicá/ Poley [...] po gárści káżdego biorąc/ w winie warzyć. SyrZiel 613.
 • – Biorą Kurdwan [...] Przywrot/ Przesłkę/ Pozimkowe ziele [...] po rowney części káżdego. SyrZiel 614.
 • – O Blusczu ziemnym/ ktory Kunratem ábo Kurdwanym też zowiemy/ áczby się tu zdáło przytych inych Blusczách pisáć. Ale [...] do własnego mieyscá odłożylismy go. SyrZiel 889.
 • Kurdwan/ ziélé. v. Bluszcz ṕoziemny. Kn 337.
 • – Bluszcz poziemny/ brzesztan/ kurdwan. Kn 36.