POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło AKUS drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło AKWA
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2015
BASZTA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: BASZTA, BASTA
Słowniki notują
Formy gramatyczne:
M.baszta || basta
D.baszty
C.baście || baszcie
B.basztę || bastę
N.basztą
Ms.baszcie || baście
W.baszto
M.baszty
D.baszt
C.basztom
B.baszty
N.basztami || bastami
Ms.basztach
B.baszcie
Etymologia:
czes. baszta, z z śr. łac. bastia
1. »mająca kształt różnych brył wieża obronno-obserwacyjna, murowana, drewniana lub zbudowana z nasypanej ziemi wzmocnionej obmurowaniem, stojąca oddzielnie, opierająca się z zewnątrz o mury twierdzy lub włączona w obwód murów, zwykle na narożnikach; wieża w ogóle«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. baszta narożna (sz. zm.) || baszta narożnia:
 • – Juz było duszno Bobowskiemu y w baszcie tey kitaigrodowei narozniey y blisko tego było od niei ustępować naszem. MarchŚcibHist 34v.
 • – Obrociła sie Moskwa z oną swoią potęgą wszytką na kwaterę Bobowskiego, ktory trzymał basztę narozńą w kitaigrodzie nad rzeką Moskwą. MarchŚcibHist 34v.
 • – Z szańców P. Winterowych u baszty narożnéj od Wisły w zamku, [...], wierzch zbito. DiarKwarKoniec 28.
 • – Od tejże bramy do narożnej baszty nad morzem sztakiet albo ostróg wałem osypany. InwPuck 5.
troj. baszta murowa:
 • – Mury około miasta podobnym także sposobem rujnowali [żołnierze], i baszty murowe, ganki w około murów, i co tylko na murach od drewna było. OtwEDziejeCzech 185.
troj. baszta murowana:
 • Basżta murowana, eine Citadelle. BierSłowa 3.
troj. baszta murowana do obrony:
 • Básztá murowána do obrony/ Propugnaculum [...] Procestvia [!]. Kn 17.
troj. drzewiana baszta:
 • – Niemcy [...] opanowawszy drzewianą basztę wysoką naiblisszą naszego muru poczęli nam bardzo na naszych blamkach strzelbą szkodzić. MarchŚcibHist 21-21v.
troj. przedniejsza baszta:
 • – W błękitnych murách niebieskich obáliwszy przednieyszą básztę [...] w krew á popioł obracałem wszytko. AndPiekBoh 6.
troj. baszta sypana:
 • ~ Poligon to słowko zwyczayne Ingenierskie znaczy odległosc linii od rogu do rogu bulwerku drugiego od pola do pola po polsku kładę nazywając odległosc baszty sypaney od drugiey takieyze y wszędzie odległością nazywam. NarArch 157.
troj. baszta widokowa:
 • Baszta widokowa. [...] échauguette; une tour d’ oû l’ on découvre ce qui se passe au loin. T III 27.
przen. przenośnie:
 • – Kámyczek ieden básztę onę z mięsá Philistyńskiego obálił/ z ręki Dawidowey rzucony. BirkNiedz 129
2. wojsk. »ruchoma wieża, zwykle drewniana, używana przy oblężeniu, mogąca także pełnić funkcję punktu obserwacyjnego«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. baszta wojenna:
 • – Máchyná/ vide Ogromna rzécz/ Básztá woienna/ Táran/ Szopá woienna. Kn 378.
troj. ruchoma baszta:
 • – Palowy/ Palaris sylua [...] Sublicius pons [...] Subliciæ turres [...] ná palách/ ná słupách/ ruchome bászty. Kn 663.
troj. baszta wojenna ruchoma:
 • Básztá woienna ruchoma: ábo Máchiná do murow/ [...] Ambulatoria turris [...] Subrotata turris [...] Turris mobilis [...] Oppugnatoria machina [...] vide Szopá woienna. Kn 17.
troj. baszta drzewiana:
 • Bászty drzewiane/ Phalae [...] Thurn von holz gemacht. DasHünDict 0IIIv.
troj. baszta wojenna ruchoma drzewiana:
 • Baszta woienna ruchoma drzewiana. [...] une tour de bois dans l’ ancienne fortification pour l’ aprocher des murailles des assiégez. T III 27.
troj. baszta widokowa ruchoma:
 • Básztá widokowa/ ruchoma/ Pegma [...] Circumforanea machina [...] Falæ [...] Cofixilis machinæ sublicæ turres tabularum nexibus [...] Sublicia turris. Kn .
3. wojsk. »okrągła, opancerzona wieża osłaniająca działo na statku wojennym«:
4. wojsk. »zasłona, ruchomy dach w kształcie altany utworzony z tarcz nad głowami szturmujących żołnierzy dla ich zabezpieczenia«
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. żelazne baszty:
 • – Gdy tedy Elearowie niespodziewanie pod miasto przyszli, [...] co żywo do miasta uciekało, a osobliwie panowie wojacy, w żelaznych basztach, z ciężkiemi muszkietami, ktorych [...] niechcieli wpuścić panowie Opolanie, a owi też szturmem raczej dobywać się do miasta chcieli, aniżeli przed bramą od Polaczków być wysieczeni. DembPrzew 59.
5. przen. »obrona, oparcie, ratunek; przedmurze«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. baszta Dawidowa:
 • – Tyś basztą Dawidową tak mocną i twardą co i szturmem nasroższym stoisz zawsze hardą; Tyś Panienką i Matką - razem godna Bogu. MiasKZbiór 46.
troj. baszta przednia:
 • – Tym czasem pod Podolskim spoczyniem Kámieńcem/ Basztą przednią Ewropy, gdzie uciesznym wieńcem Skał ogromnych nátura Miasto w okrąg toczy. TwarSLeg 37.
6. »element różnych herbów«:
7. »latarnia morska«:
8. »altana ogrodowa; umieszczona w rogu ogrodu kompozycja z drzew przypominająca altanę, pełniąca jej funkcje«:
9. »rodzaj namiotu albo jego część«:
10. »dom publiczny«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. czerwona baszta:
 • – Niemal trzecia Częsc miasta [Warszawy] zgorzała yWielką Szkodę Rozni Panowie ytameczni Miesczanie y kupcy poniesli [...] tak Pan Bog zaczerwoną Basztę [na]wiedził. PoczOdlPam 94.
 • – Jedź do Lwowá/ do Wárszáwy/ tám znaydziesz w czerwoney bászcie táką co ią możesz w ręce wziąć/ iák kápłoná [...] możesz ią przeiezdzić iák konia. GorzWol .
 • – GUILLEDOU [...] Lunaparium [...] GIEŁDA Burdel, dom nie rządny czerwona baszta. DanKolaDyk II, 108.
11. »wymyślna fryzura kobieca, przypominająca kształtem wieżę«:
#
Patrz BASZTECZKA, *BASZTKA.
Autorka: DL
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)