POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło MAJOWANIE drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło MAJTEK
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 28.01.2016
MAJOWY przym.
Słowniki notują
Formy gramatyczne:
lpM.mmajowy
żmajowa
nmajowe
D.mmajowego
żmajowej
B.nmajowe
N.mmajowym
lmM.nmosmajowe
D.majowych
B.nmosmajowe
N.majowymi
Ms.majowych
1. »odnoszący się do miesiąca maja«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. masło majowe (sz. zm.):
 • – [Marg.] Czárownice másło máiowe z wody robią. 153.
 • – Maść na bardzo uporne sadno. Kup w aptece chrząszczów żółtych [...] stłucz je na proch w moździerzu, potem wziąwszy masła świeżego majowego [...] zmięszaj dobrze kopystką drzewnianą [...]. DorHipTur 217.
 • – O zatretowaniu [...] Weźmij owczych bobków, oleju lnianego, octu twardego, majowego masła, utłukszy babki rozpuść [...] rozmażże ją na chustę, a tem nogę i zatret obwini. DorHipTur 241.
 • – (...) do tego przydać [...] másłá Máiowego bez soli/ oliwy/ po łotow szesnaście (...) SyrZiel 604.
 • – Rány [...] leczy/ korzeń drobno pokráiány/ á w máiowym másle Smáżony/ (...). SyrZiel 77.
 • – Masła te, które pokupione, lepiej teraz zażywać, bo się to starzeje i zepsuje. Teraźniejsze to tylko majowe na chowanie dobre, o które nie trzeba się frasować. SobJListy 111.
 • – Czwarte przepurgowánie, Faenum Graecum vwárzyć z Máiowym másłem bez soli, y przez kilká dni dawáć koniowi. HaurEk 46.
 • – [...] weźmi Másłá máiowego przetopionego pułtorá gárcá [...] VadeMed 269.
 • – Weźmi: Majowego Swieżego Masła niesłonego, y kilka razy go w wodce Rożaney przepłokawszy [...] rozcieray [...] BeimJelMed 237.
troj. bot. majowa miodunka: »miodunka pstra; miodunka plamista; Pulmonaria saccharata«
 • Máiowa Miodunká/ Rozdział 74. Pulmonaria altera, Pulmonaria maculosa. Lungenkraut/ mit Schmalchleter SyrZiel 1352.
 • – (...) wziąć [...] Pieniężniku, Płucniku/ ábo Máiowey Miodunki po trzy gárści (...) SyrZiel 276.
 • – Weźmi (...) białey álbo Máiowey Miodunki, ktorą też Płucznikiem y Wątrobnym zielem zowiemy/ ośm łotow (...) SyrZiel 82.
troj. bot. majowy trank: »skalnica (Saxifraga)«
 • – Począwszy od tego/ który Lamikámieniem białym zowiemy. My sierotkámi/ ábo Máiowym trankiem miánuiemy [...]. SyrZiel 1257.
 • – O Łamikámięniach/ Rozdział 16. Empetrum, Saxifragia 4. Mattheoli, Saxiphagum. Sierotki/ Maiowy trank. Steinbrech SyrZiel 1275.
2. »zielony«:
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. roczki majowe:
Autorka: MM
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)