POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło ARESZTOWANIE drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło ARESZTOWNIK
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2016
BYT rzecz. m
Słowniki notują
Formy gramatyczne:
M.byt
D.bytu
B.byt
N.bytem
Ms.bycie
D.bytów
B.byty
N.bytami
Ms.bytach
1. »istnienie, życie (również w wymiarze eschatologicznym); sposób życia i postępowania«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. byt doczesny:
 • – Wszyscy ten byt doczesny: ten moment zywota, Choc krotki, y z szczyrego ulepiony błota, Taklubią. PotPer .
troj. byt nieśmiertelny:
 • – Dusze ludzkie są nieśmiertelne, ktore nie umieráją oraz z ćiáłem jáko duch bydlęcy ktory ze krwią ginie, ále máją byt swoy nieśmiertelny. GdacPan 163.
troj. śmiertelny byt:
 • – Dotąd w Miásto bronieł prześćia [...] Asz mu w tyle zrucono, połowicę mostu. Z tąd dostawszy wieczności, śmiertelnymi byty, Wzgardźi. PotPocz 122.
troj. teraźniejszy byt:
 • – Zyiesz kto tak szczęsliwy pod tym niebem z Ludzi, Ze go zadna Fortuny Pokusa nie Łudzi, Zeby się kontentuiąc teraznieyszem bytem, Straty nie bał. PotPer 22v.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. dobry byt || lepszy byt:
 • – Tak tedy idąc az pod Lepel zazywalismy pewnie dobrego bytu. PasPam 154.
 • – Pad[l]i na dobry byt y obfitość wszystkiego w Obozach Tureckich. PasPam 276.
 • – To przystastwo widziało mi się dnięm iednem że to w dobrym bycie y takiego drugiego przez wszystkę Służbę niemiałęm Bo mi y wozami naładowano takiemi Specyałami iakich. Nie wobozie ale przy domowych tylko wczasach zazywaią. PasPam 82v.
 • – Im więcey tu z Łazarzem nędzował tym samym, Pewniejszy jest lepszego bytu z Abrahamem. PotFraszBrück I 512.
 • – Poległ w Poráżce; ma tám swoy dobry Byt. ErnHand 125.
fraz. szczęśliwszy byt:
 • – Ludźie y umieráią y rodzą się płácząc. Choć máią obietnicę, tyśiąc kroć niźli tu, Po zmartwychwstániu ćiáłá, szczęśliwszego bytu. PotPocz 176.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • – Poki żytá/ poty bytá/ wszák nie dáć od tego mytá. RysProv XIII, 2.
2. »warunki życia«:
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. dobry, lepszy byt: »zamożność, dostatek, wygoda«
 • – O dobry byt iákiego ná świećie Ludźie pragną/ tu w nászey (nie pytáy się) Hućie. RoźOff 180.
 • – Wolność rzécz nié oszácowána/ nié przépłacona Stoi zá dobry byt. KnAd 1256.
 • – Przy dobrym bycie, Czas kazi w sercu człeczym Cnoty. PotPocz 4.
 • – Lat kilka zimnemu służyliśmy Monarsze, y było to coś fatalne, żeśmy wszyscy szukali lepszego bytu, y lepszych Panow. DanOstSwada I, 141.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • (wariant I):
  – W dobrembycie wszytko idzie z mydłem. PotSyl 90.
 • (wariant II):
  – Psá dobry byt psuie, áni go odmieni, Pasztetu y dla kośći, odstąpi pieczeni. PotPocz 137.
3. »miejsce pobytu, przebywanie, mieszkanie«:
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. bytem żyć gdzie: »przebywać«
 • – Niobie bywáłá znáiomá Aráchne / w ten czás / gdy też sámá Pánną bełá/ A bytem w Meoniey / y w Sypilu żełá. OvOtwWPrzem 222.
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. bot. boży byt:
Autorka: EM-P
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)