Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
StylaGram 1675 wydanie wtórne
Grammatica polono-italica ...

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=204846&from=FBC
Odnotowano 6 cytatów z tego źródła
– O akcencie. Accentus nazywa się gdy iedna z wokałow takim znakiem (`) dla słusznego dźwięku y ozdobnieyszey wymowy słowa/ naznaczona będzie. StylaGram 18.
– O Artykułach I. Artykuł iest pewna cząstka/ ktora się przekłada każdey mowie/ bez ktorey nie mogłyby być/ ani Imiona/ ani Rodzaie/ ani spadki rozeznane. StylaGram 26.
patrz: ARTYKUŁ
– DE MOTIONE DE GENRE IN GENUS OPrzemianie rodzáiu Męskiego w rodzay Białogłowski. StylaGram 24.
– O akcencie. Accentus nazywa się gdy iedna z wokałow takim znakiem (`) dla słusznego dźwięku y ozdobnieyszey wymowy słowa/ naznaczona będzie. StylaGram 18.
patrz: DŹWIĘK
– Są rożne [przysłowia]/ iáko naprzod Simplicia proste/ z samych siebie pochodzące/ iáko: smierć wczora [...] Powtore są też Composita złączone/ ktore z przydatnych Imion rodzáiu Niewieściego formuią się. StylaGram 154-155.
– DE MOTIONE DE GENRE IN GENUS OPrzemianie rodzáiu Męskiego w rodzay Białogłowski. StylaGram 24.
patrz: RODZAJ