W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2016
*PACYNA I rzecz. ż
Warianty fonetyczne: PACYNA, PACZYNA, PĘCZYNA, PECZYNA
Słowniki:
SXVI (pacyna, pacena, pacenna), Kn (paczyna, peczyna), T (paczyna, pęczyna), L (paczyna, peczyna, pęczyna, pecyna; XVII, XVIII), SWil (paczyna, peczyna, pecyna, pęczyna, pieczyna), SW (paczyna, peczyna, pęczyna, pecyna), SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. paczyna // pęczyna // peczyna; D. pacyny; B. pacynę; N. pacyną
Znaczenia:
»kawałek wypalonej gliny, cegły«: Potym wziąć gorzałki/ y pácyny co namieley tłuczoney y przesianey/ vczyń iáko máść. SyrZiel 998. Drudzy pacynę z piecá miáłko tłuczoną/ z nim [sokiem z pokrzywy] záczyniwszy/ nozdrzá námázuią. SyrZiel 1408. Páczyná/ péczyná [...] argilla igni exusta vel adusta, qualis est in focis [et] sornacibus [...] Terra fornacum qua retorrida suluescit, eiusdem cum testa effectus in medicinis.Rondelet. Kn 659. Glina zgorzała albo pęczyna. HaurEk (L) 96. czyny z ogniská, utłucz ná proch subtelny, przyday żołtkow od iájá twárdo uwárzonych y rostartych. PromMed 108. Swinskie łáyno, zmieszáne z pácyną z piecá piekárskiego wziętą znácznie krew zátrzymywa. CompMed 452. Ná czoło y skronie y kark przyłoż pácynę z piecá rostworzoną octem. CompMed 452. Paczyna, pęczyna 1) gebrannter Lehm aus den Oefen. T III 1307. Pácynę z ogniská utłucz, przesiey, przyday kilka żołtkow twárdo uwárzonych [...] smáruy tym papier y przykładay. VadeMed 125-126.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PKW TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2016
*PACYNA II rzecz. ż
Warianty fonetyczne: *PACYNA, PACZYNA, PĘCZYNA
Słowniki:
SStp (paczyna), SXVI (paczyna), T (paczyna, pęczyna), L (paczyna; pod: paczyć; XVI, XVIII), SWil (paczyna), SW (paczyna, pajczyna) notują
Kn, SJP nie notują
Formy: lp M. paczyna // pęczyna; D. paczyny; ~ lm D. pacyn
Znaczenia:
»wiosło, ster«: Niechay odłożą w imię Páńskie. Nuże Dziatki do pácyn/ do lask. ([...] Nu Kinder zu den Rudern/ zu den Stangen). VolcDial 141v. Od sta paczyny, złoty ieden. VolLeg III 645. Paczyna, pęczyna [...] ein Ruder [...] aviron. T III 1307-1308.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK


*PACYNA I patrz PACYNA


*PACYNA II patrz PACYNA


PACZYNA patrz PACYNA


PACZYNA patrz PACYNA


PĘCZYNA patrz PACYNA


PĘCZYNA patrz PACYNA