W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2022
MIŁO, MILE przysł.
Warianty fonetyczne: MILE, MIELE
Słowniki:
SStp (mile, miło), Kn (mile, miło), T (mile, miło), SJP (mile, miło) notują
SXVI, L, SWil, SW nie notują
Formy: st. równy mile // miele; miło; ~ st. wyższy milej
Znaczenia:
1. »z serdecznością, uprzejmie, życzliwie«: On [gospodarz] porzuciwszy Páná z błahym by iákim sługą iego/ począł mile rozmáwiáć. BanHist 73. Kapłan [...] W mieyscu stał, szepcząc one, nikczemne Pacierze Kiedy go [...] Mile witał PanBełzki; ale w odpowiedzi Długiey y uprzykrzoney on stary bzdys bredzi Natkawszy w nię fabułek Machometaswego. PotWoj 157. Iako mile krola witali [...] będą o tym obszernie pisać Historyie. PasPam 264. Bracia się weselą [...] miło przebywszy złe chwile, iakby naserce plastr przywinął miodu, ZaOycem iadą y do Antipodu. PotSyl 112-113. Na mieysce I. M. P. Graffá Chasteáuneuf/ ma tu zostawáć Posłem Krolá I. M. Francuskiego/ I. M. P. Graf Morville/ ktory tu stánąwszy bárdzo miele iest od wszytkich przyięty/ y Complimentowány. PoczKról 34. Król [...] ofiaruie Szwedowi przyiazń swoię Co Król Szwedzki mile acceptował o wzaiemności upewnił. OtwFDzieje 19-20.
2. »przyjemnie, rozkosznie«: Wdzięczność drogich balsamów [...] po wspaniałych pokojach mile się rozchodzi. Pełno ambry i inszych rozkosznych wonności. ArKochOrlCz III 54. [Mówi Apollo] O Gdzieżby białe złożyłá swe skronie [Dafnis]/ Gdzie ták ná ręku moich się ukłádłá/ Iákobym mile piástuiąc ná łonie/ z oczu iey sobie budował zwierciádłá. TwarSDaf 53. Nazywa się ta skłonność/ Fomes podnieta y iákáś żagiew/ ktora to tudziesz się zápala do tego co sobie wdzięczno y miło lubieżność poczuie. BujnDroga 65. S. Páweł mowi: Iáko dostáteczne są cierpienia Chrystusowe w nas, ták też przez Chrystusá dostáteczne iest pocieszenie násze. Zkąd S. Márek y Márcellin w mękách srogich mowili: Nigdyśmy ták mile nie bánkietowáli. TylkStrom 17.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
MIŁO
w funkcji predykatywnej
Formy:
Znaczenia:
»jest przyjemnie«: ALe się rozmiłowáłá Michol/ corká Saulowá/ Dawidá: co gdy powiedziano Saulowi/ miło mu to było. BG 1Sm 18, 20. Miło mi/ vide Lubię/ Podoba mi się et pro Przyiemno mi/ sume ex Przyiemny. Kn 412. W Catalog Studencki wpisałem się, co mi to wtenczas tak bardzo miło było y wdzięczno. GollPam 17. Miło mi było słysząc to y iuz spodziewałęm się dobrey Expedycyiey. PasPam 149a. Takiemu kalece ktory się na łoszku swoią mocą przewrocić niemoze a miło mu słuchac kiedy mu prawią o krolowaniu. PasPam 188. Ale mi było tak miło Iako bymię ostrym grzebłęm po gołej skorze drapał. PasPam 251v. Miło Polakom wspomniec swego Czarnieckiego Chodkiewiczow, Mieleckich, nuz y koreckiego, Żołkiewskich, Wisniowskich więc z tymi wszystkiemi Nalezy Lanckoronskiem Paragon na ziemi. PasPam 274. Wjeżdżaj, cny Lipski, domu zacnego korono! Onić to bracia, którzy afektem jednakiem Lat dwadzieścia pod twoim zostawali znakiem, [...] Miło im na rotmistrza patrzyć i na wodza. Jako kiedy daleka znuży kogo chodza, Odwag, zdrowia i kosztów znaczne czyniąc cugi, za zasługami chodzić powinny wysługi. PotSielKuk I 119.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WGZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2022
MIELE rzecz. nmos blp
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1702
Formy: lm M. miele
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiA te, co często przez dziury patrzały, Będą się ćmiły i nic nie widziały; I zamkną wrota na ulice śmiele Za poniżeniem głosu twego miele. LubSEklPol 55.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka:


MILE patrz MIELE