W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2023
SPIŻArzecz ż, SPIŻ IIrzecz m
Warianty fonetyczne: SPIŻA, SPIZA, SPISZA II, *SPYZA, *SZPIZA, SPIS, *ŚPISZA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1620
Formy: lp M. ż spiża // spiza // spisza; D. ż spiże // spize; spiży // spizy; spiżej; B. ż spizę; N. m spisem; ż spiżą // spizą // spyzą // szpizą; Ms. ż spiży; ~ lm M. ż spiże // spize; D. m spiżów; N. m albo ż spisami // śpiszami
Znaczenia:
»broń drzewcowa używana do walki konnej i pieszej, dzida, kopia, włócznia«: Pod Sansonetem dzielny koń poległ, zabity, Pod Marfizą padł, spisem przez szyję przebity, A wtem książę angielskie sam rzecze do siebie: „A ja w jakiej swej trąby użyję potrzebie? Spatrzę, kiedy miecz mało sprawił, jeśli mogę Trąbą samą rozczętą ubezpieczyć drogę”. ArKochOrlCz II 135. Dział sto trzydzieści wielkich odebrano/ Te z inszą strzelbą/ zbroią/ odesłano W Zamek Smoleński z rożnemi sprzętámi/ Proch z ołowámi. Hárkábuzow/ szpad/ kobył/ zbroy/ muszkietow/ Smigownic/ rusznic/ szábel/ pistoletow/ Łukow/ strzał/ kopiy/ kul/ y spiżow długich/ Dość rzeczy rożnych. NowinyMosk Av. Potym iecháli Reyzowie z łukámi strzelcy dobrzy/ y mężni waleczni/ zá temi znowu pieszy z śpiszámi/ było ich wszytkich 6. tyśięcy. StarWyp B2. W dzień Bożego Wstąpienia o zachodzie słońca, w dzikich polach spotkałem się z niedźwiedziem bardzo wielkim, którego samotrzeć na koniach goniąc, bez strzelania spisami alias dzidami zabiliśmy; szczwacza mego Stawińskiego chcącego dobijać, gdy się świeżył, za nogę porwał i szkodliwie zeżwał. ZawiszaPam 75.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka:ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2023
*SPISA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: *SPISA, *SPISSA, *SPISZA I
Słowniki:
nie notują
Formy: lp D. spisy; B. spisę; N. spisą; ~ lm M. spisy; D. spis; spisów; B. spissy // spiszy // spisy; N. spisami // spiszami; Ms. spisach
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka:


SPISZA II patrz SPISW TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2023
*SPIŻ Irzecz m, ŚPIŻArzecz ż
Warianty fonetyczne: SPIŻ, ŚPIŻ || ŚPIŻA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1643
Formy: lp B. uż. nżyw. spiż
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji[...] według ktorey propportiey y inasze máią być sporządzone, tylko áby iáko powiedżiano, choćby słábsze urobione były, iednak im mniejysze są, (káżde według swoiey raty, áby gwałt tym lepiey y częśćiey wytrzymáć mogło) miąszeysze też y bogátsze w śpiżę były. UffDekArch 11. Większa się coraz w miástách cheć Woyny záymuie. W Temezách śpiże leią, Aubea szykuie Okręty, młot w Miceńskich kuźniách nie stáie, Nemea dźikie skory, Pizá wozy dáie. Cyrrhá pełni kołczány, woły bije Lerná, Náokryćie puklerzow. ClaudUstHist 126. Groby wspaniałe z rożney materyi, to marmuru, to spiżu, to miedźi, Oycow Swiętych. ChmielAteny II 109.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA


SPIŻ II patrz SPIS