W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2008
BARWIERKA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: BARWIERKA, BALWIERKA, BAŁWIERKA
Słowniki:
SStp (barbirzka), SXVI (supl.), Kn, T, L (bez cyt.), SWil, SW notują
SJP (nie not.) nie notują
Formy: lp M. barwierka // balwierka // balwierka; B. balwierkę
Znaczenia:
»żona cyrulika albo kobieta pełniąca jego funkcje«: Bárwierka Tonstrix, [...] Tonstricula. Kn 15. Bałwierka iz dogadzała posługom Jey Mśći prosi aby iey beła dana suknia ktorą iey naznaczeła Jey Mść. OssJŻyw 7v. LENCZOWSKI [...] pojął beł balwierkę wdowę w Krak[owie]. TrepNekLibDworz 206. Magdalena Balwierka przy Possesiey Domu w Rynku Stanisława Rymarza bedączy wedle dispositiey Przywileiu De Data 5ta Martÿ 1592 danego zachowana. KomonDziej 112v. KomonDziej 112v. BARBIERE [...] Tonstrix [...] BALWIERKA żona Balwierza. DanKolaDyk I, 171. T III 171.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DLW TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2006
BALWIERKA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: BARWIERKA, BALWIERKA, BAŁWIERKA
Słowniki:
SStp (barbirzka), SXVI (supl.), Kn, T, L (bez cyt.), SWil, SW notują
SJP nie notują
Formy: lp M. barwierka // balwierka // bałwierka; B. balwierkę
Znaczenia:
»żona cyrulika, balwierza albo kobieta zajmująca się goleniem, strzyżeniem i wykonywaniem prostych zabiegów medycznych«: Bárwierka Tonstrix, [...] Tonstricula. Kn 15. Bałwierka iz dogadzała posługom Jey Mśći prosi aby iey beła dana suknia ktorą iey naznaczeła Jey Mść. OssJŻyw 7v. LENCZOWSKI [...] pojął beł balwierkę wdowę w Krak[owie]. TrepNekLibDworz 206. Magdalena Balwierka przy Possesiey Domu w Rynku Stanisława Rymarza bedączy wedle dispositiey Przywileiu De Data 5ta Martij 1592 danego zachowana. KomonDziej 112v. BARBIERE [...] Tonstrix [...] BALWIERKA żona Balwierza. DanKolaDyk I, 171.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL


BAŁWIERKA patrz BALWIERKA


BAŁWIERKA patrz BALWIERKA


BARWIERKA patrz BALWIERKA


BARWIERKA patrz BALWIERKA