W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2023
LIGA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: LIGA, LIGIA II
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1634
Formy: lp M. lig; B. ligę
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTym czásem Wállensteyná tęsknicę widząc/ tym większą/ im dłużey ná Altryngerá oczekiwał/ y excusátie iego trutinował/ ofiárował się Gállás ná przećiwko Altringerowi wyiácháć/ y iego ná ligę tę námowić. RelWall A2. Ciż Burgundowie z Nuitonami wziowszy ligię (lubo im to odradzał Aecyusz starosta Rzymski) ruszyli się, y wielką część gruntow Frankom y Heduom wydarli, tam się zmocniwszy, nowe założyli Krolestwo Burgunskie, álbo Arelatenskie. ChmielAteny IV 129. Roku 1595. na Seymie Krakowskim podatki uchwalone na Woynę Turecką á Liga z Cesarzem do Seymu Warszawskiego odłożona. ŁubHist 73. Roku 1709. Król August, i Car Moskiewski z Królem Duńskim Ligę wźieli. ŁubHist 128.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RBZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2019
LIGIA I rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1756
Formy: lm N. Ligiami
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiKWADY czyli Quady ludzie sedes suas mieli w niższym Sląsku między Ligiami albo Lignecensami, tudziesz Markomannami; gdzie są dziś Nisseńskie Biskupstwo y Opolskie Xięstwo: trzymali po części y dalszą Morowię, część Czechow, część Polski ku Krakowu, y Piotrkowu [...]. ChmielAteny IV 144.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB


LIGIA II patrz LIGA