ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2022
WIECZERNY przym.
Warianty fonetyczne: WIECZERNY || WIECZERNI, WIECZORNI || WIECZORNY
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy: lp M. m wieczerny // wieczorny; B. ż wieczernią; N. ż wieczornią
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiWiéczérzny/ wiéczérny. Coenaticus, Plaut. Spes coenatica. Kn 1246. Ukázuy mi kto Athon [...] áż do wyspy Lemnu rzucáiący wieczornią cień swoie. KalCuda 177. ...dniá piętego w tydniu [...] w wieczernią dobę zámknąwszy chłopczyká tenże Ociec Pieczárny łáńcuchem do słupá w Pieczárze/ ze łzámi Exorcysmy y tęż modły [...] odprawował... KalCuda 258. ...tabor gwałtem nastąpili i niemało pola kozackim trupem okrywszy do taboru już ufortyfikowanego wałami i wozami, ostatek ich wpędzili i zaraz pewnie by ich byli za Bożą pomocą w taborze pokonali, gdyby nie wieczorny gwałtowny descz uderzył, który wespół i z nocą marsowej przeszkodził robocie. JemPam 82. Z Akademikow záś Powinnośći y Sumieniu iego powierzonych káżdy podług religii swoiey bez rożnośći do Chrześćiáńskiey Boiáźni Bożey, do porządnego odpráwowániá uchwalonych Páćierzy poránnych y wieczornych, na ktore takie są obráne Formularze... NotAk 7.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PKZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2008
WIECZORNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1649
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: chmura wieczorna: Jeszcze dojniki cicho stoją i owczarnie. A już wierzchem ich Febus pędzi swe poczwórne. Choćże potym za chmury skryje się wieczorne, Tu jednak późne zorze gaszą swe pochodnie Ostatnie. ZimBSiel 108.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: bankiet wieczorny: Chrystus Pan [...] ná ostátniey wieczerzy swoiey/ podał nam zá pokarm sámego siebie [...]. Do ktorego to pokármu y bánkietu wieczornego/ áby był rownie wszytkich pociągnął ták Zydow iáko y Pogan [...] szedł srzodkiem gránic Sámáryiskich [...] y gránic Gálileyskich. StarKaz II, 344.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM


WIECZORNY patrz WIECZERNI