W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.08.2008
BRYTANSKI I przym. od BRYTANIA
Warianty fonetyczne: BRYTANSKI, BRYTAŃSKI
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVI-XVII), SWil, SW (tylko w cytacie pod hasłem BRYTANIK) notują
SStp, SJP nie notują
Formy: lp M. m brytanski // brytański; ż brytanska; n brytanskie; D. ż brytańskiej // brytanskiej; B. m żyw brytańskiego // brytanskiego; ż brytańską; N. m brytańskim // brytanskim; n brytanskim; lm D. brytańskich; N. brytańskiemi; Ms. brytanskich
Znaczenia:
»odnoszący się do Brytanii«: Trafiło się gdy woiował [król francuski Karol Ósmy] z Annaszem Xiążęciem Brytáńskim/ miał w woysku swoiem żołnierzá iednego Brytańczyká. StarKaz II, 581. Od Edynburga przyszli Szkotowie woiowac Gdzie [.]ucia Niemieckim morzem opasana siedzi, oraz Brytanskim. DrobOpow 106. Miedzyziemne Arktyku[m] morze opasało Od Aqwilonow zasie Brytanskie związało [Europę]. DrobOpow 122. Barbarossa podnosił woynę Aenotryey [...] Henryka Brytanskiego Krola wygnał z Panstwa Syn. DrobOpow 143. W Angliey, co go nikt nie kraiał wiosły Ocean, pierwszą przepłynie żeglugą I gdy go do skał Brytańskich przyniosły Okręty, z ich się pożegna usługą [Juliusz Cezar]. ChrośKon 48. Lucius Sylla, po zawoiowanych Mocą swą Teutonskich, Pannonskich, Niemieckich y Węgierskich Krolestwach a Caius Marius takze po zhołdowanych Angielskich, Britanskich Francuzkich, y Hiszpanskich Panstwach; obadway od Senatu Rzymskiego naznaczeni byli z Woyskami zwoiemi na pomoc Krolowi [...] Boschowi. SzołHist 1. FRANCYA dzisieysza [...] Od południa Morzem środkoziemnym, od Záchodu Gorámi Pyreneyskiemi y Oceanem Akwitańskim, od pułnocy Brytańskim zásłania się. ChmielAteny II 45. Podział Fráncyi stał się Roku 1614. ná 12. Prowincyi głownych, to iest ná Insułę Fráncuską, ná Aurelianeńską, ná Lugduneńską, ná Brytańską, ná Normańską, ná Pikardską, ná Kampańską, ná Burguńcską, ná Delfionacką, ná Proweńcką, ná Langwedocką, y Akwitańską Prowincye. ChmielAteny II 45. Pliniusz Náturalista [...] tęż samę Insułę wspomina náyostatnieyszą między Brytańskiemi wyspami. ChmielAteny II 268. Pomnieyszych zaś Ięzykow, nie ták w Europie wziętych y obszernych iest siedm Species [...]Szosty [język] BRYTANSKI, Siodmy KANTABOW. ChmielAteny II 746.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: mysz brytańska (sz. zm.): ▲ pies brytański: ▲ ziele brytańskie:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DLW TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.08.2008
BRYTANSKI II przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1651-1700
Formy: lp N. m brytanskim
Znaczenia:
»należący do psa brytana«: Tak Brytanskim kłem szarpan [odyniec] od razu srogiego Pozbywa y nadziei y gniewu srogiego. DrobOpow 20.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM


BRYTAŃSKI patrz BRYTANSKI