Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ŁACNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: ŁACNY, ŁACZNY II
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1659
Formy gramatyczne
stopień równy
lp D. n   łaczniejszego
stopień wyższy
lp B. n   łacne
Znaczenia
»łatwy«
  • – Co bowiem łácznieyszego iáko szopę postawić słomą pokryć y przy nim piec z surowey cegły. ktory się sam potym wypali. NaukaBud B.
  • – Insi zas co się tey pestylencyiey uchronic nie mogli Consilis onych łacne daiąc ucho. [...] Pod owę podpadać musieli paremiią. PasPam 148.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Łácna tám bywa omyłká; Gdzié się mowi piszé/ siłká. KnAd 369.
  • Łácna tám bywa omyłká; Gdzié się mowi piszé/ siłká. KnAd 369.
Podhasła

*ŁACNA

w funkcji predykatywnej

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1609
Znaczenia
»jest łatwo«
  • – Aleć to iest łácnieysza dáleko/ pomyślić o vtrapieniu y o mękách owych ludźi/ ktorzy muśieli wyćiągáć kámienie ták wielkie/ y wyćiągáć ich z gor/ y prowádźić ie z iednego mieyscá ná drugie/ podnośić ich/ vsádźić/ wćináć/ stosowáć/ bez pomocy żełázá wszelákiego/ á niż opisáć ich słowy. BotŁęczRel V 21.

ŁACZNY I, ŁACZEN

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy gramatyczne
lp M. m   łaczny
odmiana niezłożona
lp M. m   łaczen
Znaczenia
»zgłodniały, łaknący«
  • Łáczenem czégo ábo niéłáczen. Indigus, egens alicuius rei [...] idem Potrzébuiący. Kn 343.
  • – Kśiądz Ian Lewalt iezierski/ Pan y Kapłan báczny/ Ták to miłośći ludzkiey był chętny y łaczny. Ze często mawiał/ Gdybych o iarmarku wiedźiał/ Gdźieby kto miłość ludzką przedáiący śiedźiał. Połowicę ważywszy ná to maiętnośći/ Radbych nákupił ludzkiey co więcey miłośći. JagDworz Bivv.
ŁACZNY II p. ŁACNY