POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Wyszukaj:
Stan opracowania artykułu hasłowego:
Rodzaj hasła:
Formy hasłowe:
formy odtworzone:
formy nieodmienne:
% zastępuje dowolny, także pusty ciąg znaków, _ zastępuje dokładnie jeden znak
forma hasłowa:
bez liczby pojedynczej
(wybór 'tak' ograniczy wyniki do rzeczowników)
Liczba form hasłowych:
Część mowy:
Homonimy:
Warianty fonetyczne:
Występowanie w słownikach:
i lub
Niewystępowanie w słownikach:
i lub
Etymologia:

Zawiera frazę:
Frazy:
w definicjach:
w cytatach:
w ustabilizowanych połączeniach wyrazowych:
w zwiazkach frazeologicznych:
w przysłowiach:
Funkcja znaczenia:
Rekcja (wybór 'tak' ograniczy wyniki do czasowników):
Kwalifikatory:
Utrwalone połączenia wyrazowe:
Związki frazeologiczne:
Przysłowia:
Przenośnie:
Cytaty

Zawierające cytaty ze źródeł napisanych pomiędzy , a rokiem wyłącznie
Zawierające cytaty ze źródeł:
wyłącznie
Funkcja podhasła hasła: