Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

Wybrane publikacje oparte na materiale Słownika oraz Słownika dotyczące

W zestawieniu uwzględniamy pozycje, które ukazały się po roku 2004,
czyli po rozpoczęciu prac nad słownikiem elektronicznym.

Adamiec D. (2016). Rozwój słownictwa geograficznego w polszczyźnie XVII i XVIII wieku (do 1772 roku). [W:] Klimek-Grądzka J. i Nowak-Barcińska M. (red.), Dawne z nowym łącząc... In memoriam Mariani Kucała, s. 59–67. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.

Adamiec D. (2017). Kształtowanie się słownictwa hydrologicznego w polszczyźnie XVII i XVIII wieku. „Prace Filologiczne”, 71, s. 13–22.

Adamiec D. (2020). Słownictwo geograficzne. „Poradnik Językowy”, 2020(5), s. 50–59.

Adamiec D. i Bronikowska R. (2016). Wybór formy hasłowej jako problem opisu w „Elektronicznym słowniku języka polskiego XVII i XVIII wieku” (na tle tradycji leksykograficznej). „Prace Filologiczne”, 68, s. 13–26.

Adamiec D., Gruszczyński W., Majdak M. i Żółtak M. (2023). Barokowa polszczyzna w internecie. „LingVaria”, 18, s. 113–124.

Bilińska-Brynk J. i Rodek E. (2020). Paper Quotation Slips to the Electronic Dictionary of the 17th- and 18th-century Polish — Digital Index and its Integration with the Dictionary. [W:] Gavriilidou Z., Mitsiaki M. i Fliatouras A. (red.), Proceedings of the XIX EURALEX Congress: Lexicography for Inclusion, t. 1, s. 465–470. Democritus University of Thrace, Komotini.

Bronikowska R. (2013). Predykatywy odprzymiotnikowe i odprzysłówkowe (można, niepodobna, wiadomo, wolno) w „Słowniku języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku”. „Język Polski”, 93(2), s. 95–104.

Bronikowska R. (2014). Problemy opisu przyimków wtórnych w „Słowniku języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku”. „Polonica”, 34, s. 239–246.

Bronikowska R., Gruszczyński W., Ogrodniczuk M. i Woliński M. (2016). The Use of Electronic Historical Dictionary Data in Corpus Design. „Studies in Polish Linguistics”, 11, s. 47–56.

Bronikowska R., Majdak M., Wieczorek A. i Żółtak M. (2020). The Electronic Dictionary of the 17th- and 18th-century Polish — Towards the Open Formula Asset of the Historical Vocabulary. [W:] Gavriilidou Z., Mitsiaki M. i Fliatouras A. (red.), Proceedings of the XIX EURALEX Congress: Lexicography for Inclusion, t. 1, s. 471–475. Democritus University of Thrace, Komotini.

Gruszczyński W. (2005). O przyszłości „Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku”. „Poradnik Językowy”, 2005(7), s. 48–61.

Gruszczyński W. (2010). Jednostka opisu leksykograficznego w słowniku historycznym na przykładzie „Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku”. „Poradnik Językowy”, 2010(4), s. 26–40.

Gruszczyński W. (2011). O nieuniknionej niepełności informacji składniowej w słowniku historycznym. [W:] Bańko M. i Kopcińska D. (red.), Różne formy — różne treści. Tom ofiarowany Profesorowi Markowi Świdzińskiemu, s. 81–86. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Gruszczyński W. i Majewska M. B. (2013). „Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku” i jego źródła słownikowe. [W:] Šimėnaite Z. (red.), Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha, t. 3 serii Leksikografija ir leksikologija, s. 329–350. Vilnius.

Gruszczyński W., Adamiec D., Majdak M. i Morawski W. (2018). Wybrane problemy semantyki historycznej. definiowanie znaczeń w słowniku dawnej polszczyzny. [W:] Pastuch M. i Siuciak M. (red.), Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, s. 229–241. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Majdak M. (2016). Słowa klucze w materiale historycznym. „Przegląd Humanistyczny”, 2016(3), s. 45–56.

Majdak M. (2017). Słowa ważniejsze niż inne — metoda słów kluczy w badaniu polszczyzny dawnej. „Tekst i dyskurs — Text und Dyskurs”, 10, s. 229–243.

Majdak M. (2018). Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku IJP PAN. [W:] Pastuch M. i Siuciak M. (red.), Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, s. 176–182. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Ogrodniczuk M. i Gruszczyński W. (2019). Connecting Data for Digital Libraries: The Library, the Dictionary and the Corpus. [W:] Jatowt A., Maeda A. i Syn S. Y. (red.), Digital Libraries at the Crossroads of Digital Information for the Future: 21st International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries, ICADL, Kuala Lumpur, Malaysia, November 4–7, 2019. Proceedings, s. 125–138. Springer International Publishing, Cham.

Stachowski K. (2021). Żywotność leksyki osmańskiej w polszczyźnie. [W:] Dyras M., Stachowski K. i Stradomski J. (red.), Słowianie a Imperium Osmańskie. Konflikty, koegzystencje, dziedzictwo, t. 18 serii Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, s. 79–106. Wydawnictwo „scriptum”, Kraków.

Wieczorek A. (2021). Integracja Elektronicznego słownika języka polskiego XVII i XVIII wieku i Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich z XVII i XVIII Wieku okiem użytkownika i redaktora. [W:] Horyń E., Młynarczyk E. i Żmigrodzki P. (red.), Język polski — między tradycją a współczesnością. Księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, s. 547–560. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

Żółtak A. (2009). Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku — nowe możliwości przetwarzania i prezentacji danych związane z wykorzystaniem technologii bazodanowych. Praca licencjacka na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo napisana pod kierunkiem dr. Dariusza Grygrowskiego, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Warszawa.