Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AUTORZY

Aktualnie słownik opracowują

Redaktor naukowy:
Włodzimierz Gruszczyński

Autorzy haseł:
Dorota Adamiec (DA – sekretarz redakcji), Renata Bronikowska (RB), Włodzimierz Gruszczyński (WG), Paweł Kupiszewski (PK), Magdalena Majdak (MM), Wiesław Morawski (WM), Aldona Przyborska-Szulc (AP-S), Aleksandra Wieczorek (AW)

Prace zapoczątkowali

Halina Koneczna, Stanisław Skorupka, Salomea Szlifersztejnowa

Komitet Redakcyjny

Mirosław Bańko, Ireneusz Bobrowski, Adam Karpiński, Maria Karpluk, Jadwiga Puzynina, Wojciech Ryszard Rzepka, Krystyna Siekierska, Teresa Smółkowa, Stanisław Urbańczyk, Wacław Twardzik, Bogdan Walczak, Halina Wiśniewska

Konsultanci naukowi haseł opublikowanych w I tomie

Alicja Zemanek (botanika), Antoni Mączak (historia), Irena Turnau (kultura materialna), Krystyna Weyssenhoff-Brożkowa (łacina), Tadeusz Majda (orientalistyka), ks. Józef Kulisz (religia)

Redaktor I tomu drukowanego

Krystyna Siekierska

Hasła opracowali

Dorota Adamiec (DA), Renata Bronikowska (RB), Jadwiga Chotkowska (JCh), Włodzimierz Gruszczyński (WG), Marek Kunicki-Goldfinger (MK-G), Katarzyna Kupiszewska-Grzybowska (KK-G), Paweł Kupiszewski (PK), Danuta Lankiewicz (DL), Małgorzata B. Majewska (MBM), Magdalena Majdak (MM), Ewa Małachowska-Pasek (EM-P), Wiesław Morawski (WM), Aldona Przyborska-Szulc (AP-S), Barbara Rykiel-Kempf (BR-K), Krystyna Siekierska (KS), Teresa Sokołowska (TS), Aleksandra Wieczorek (AW), Kazimierz Żelazko (KŻ)

oraz jako prace licencjackie pisane pod opieką Włodzimierza Gruszczyńskiego

Sylwia Perz (SP), Kaja Sobieszczańska (KaS), Martyna Wejsman (MW), Wiktoria Węglewicz (WW), Ewa Węglewicz (EW), Wojciech Żakowicz (WŻ)

Materiały ekscerpowali

Jadwiga Chotkowska, Teresa Iglikowska, Katarzyna Kupiszewska-Grzybowska, Danuta Lankiewicz, Andrzej Maria Lewicki, Małgorzata B. Majewska, Wiesław Morawski, Czesław Pankowski, Aldona Przyborska-Szulc, Barbara Rykiel-Kempf, Alina Ściebora, Krystyna Siekierska, Teresa Sokołowska, Kazimierz Żelazko, Halina Rybicka, Aleksandra Tokarska

Konsultacje latynistyczne

Anna Kozłowska, Jagoda Marszałek

Elektroniczny Indeks haseł z kartoteki słownika opracowali

Mateusz Adamczyk, Dagmara Banasiak, Ewa Balicka, Agata Hącia

System informatyczny zaprojektował, stworzył i obsługuje

Mateusz Żółtak

System informatyczny obsługiwali

Wojciech Żółtak, Michał Adamczyk