Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AUTORZY SŁOWNIKA

Słownik opracowuje

Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku IJP PAN

Redaktor naukowy:
Włodzimierz Gruszczyński

Autorzy haseł:

Dorota Adamiec (DA - sekretarz redakcji)
Renata Bronikowska (RB)
Jadwiga Chotkowska (JCh)
Włodzimierz Gruszczyński (WG)
Marek Kunicki-Goldfinger (MK-G)
Katarzyna Kupiszewska-Grzybowska (KK-G)
Paweł Kupiszewski (PK)
Danuta Lankiewicz (DL)
Małgorzata B. Majewska (MBM)
Magdalena Majdak (MM)
Ewa Małachowska-Pasek (EM-P)
Wiesław Morawski (WM)
Aldona Przyborska-Szulc (AP-S)
Ewa Rodek (ER)
Barbara Rykiel-Kempf (BR-K)
Krystyna Siekierska (KS)
Teresa Sokołowska (TS)
Aleksandra Wieczorek (AW)
Kazimierz Żelazko (KŻ)

oraz jako prace licencjackie pisane pod opieką Włodzimierza Gruszczyńskiego
Sylwia Perz (SP)
Kaja Sobieszczańska (KaS)
Martyna Wejsman (MW)
Wiktoria Węglewicz (WW)
Ewa Węglewicz (EW)
Wojciech Żakowicz (WŻ)

Prace zapoczątkowali

Halina Koneczna
Stanisław Skorupka
Salomea Szlifersztejnowa

Komitet Redakcyjny w latach 1991-2010

Mirosław Bańko (od 2004 roku)
Ireneusz Bobrowski (od 2004 roku)
Adam Karpiński (od 2004 roku)
Maria Karpluk
Jadwiga Puzynina
Wojciech Ryszard Rzepka
Krystyna Siekierska (od 2004 roku)
Teresa Smółkowa
Stanisław Urbańczyk
Wacław Twardzik (od 2004 roku)
Bogdan Walczak (od 2004 roku)
Halina Wiśniewska

Konsultanci naukowi haseł opublikowanych w I tomie

Alicja Zemanek (botanika)
Antoni Mączak (historia)
Irena Turnau (kultura materialna)
Krystyna Weyssenhoff-Brożkowa (łacina)
Tadeusz Majda (orientalistyka)
ks. Józef Kulisz (religia)

Redaktor I tomu drukowanego

Krystyna Siekierska

Materiały ekscerpowali

Jadwiga Chotkowska
Teresa Iglikowska
Katarzyna Kupiszewska-Grzybowska
Danuta Lankiewicz
Andrzej Maria Lewicki
Małgorzata B. Majewska
Wiesław Morawski
Czesław Pankowski
Aldona Przyborska-Szulc
Barbara Rykiel-Kempf
Alina Ściebora
Krystyna Siekierska
Teresa Sokołowska
Kazimierz Żelazko
Halina Rybicka
Aleksandra Tokarska

Konsultacje latynistyczne
Elektroniczny Indeks haseł z kartoteki słownika opracowali

Mateusz Adamczyk
Dagmara Banasiak
Ewa Balicka
Agata Hącia

System informatyczny

System zaprojektował, stworzył i obsługuje Mateusz Żółtak.

Okresowo systemem administrowali Wojciech Żółtak i Michał Adamczyk.