Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

GARSTKA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: GARSTKA, GARSZTKA, GARZTKA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (garstka), Kn (garstka), T (garstka), SW (garstka, garsztka, garztka), SJP (garstka)

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), L (?), SWil (?)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   garstka
N.   garztką ||   garsztką ||   garstką
W.   garstko
Znaczenia
1.  ekspr.  »tyle, ile mieści się w dłoni«
  • Garstká/ Pugillus. Kn 187.
  • Garstka. eine kleine Hand voll. petite poignée; petit manipule. T III 365.
2.  ekspr.przen.  o ludziach »mała liczba, gromadka, grupka, niewiele«
  • – Nie boj się robaczku Iákobie/ garstko ludu Izráelskiego. Jać będę ná pomocy/ mowi PAn/ á Odkupiciel twoj Swięty Izráelski. BG Iz 41,14.
  • – Coby oni byli z małą garsztką naszego Woyska robili gdyby się było to Kozactwo z[ł]ączyło z Moskwą. PasPam 109.
  • – Z tak małą garztką ludzi dawałes WMMPan tam tym kraiom protekcyią. PasPam 173.
  • – Z twego zkaliczonego y zmęczonego Ludu barzo małą y błahą garstką, będąz sie podobno chociaz to stare alez przecie iare ręce moie mocowały. SzołHist 14.