Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

OCZYWISTY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1629
Formy gramatyczne
lp M. m   oczywisty
ż   oczywista
B. m nżyw   oczywisty
ż   oczywistą
Ms. ż   oczywistej
lm C.   oczywistym
Znaczenia
»jawny, widoczny«
 • – Ktory postępek że się Samemu Niepodobał Niebu y Oczywisty na Oyczyznę naszę zaciągnął Gniew Bozy. Bo zaraz iak otym poczęto traktować pokazał się na Niebie Straszny y wielki [kometa]. PasPam 188v.
 • – Prawa alligować niegodzi się y Oczywistym excesom niedawać wiary. PasPam 194v.
 • – To Oczywisty iest dowod między nami Ze się sławy obiema uchwycił rękami. PasPam 273v.
 • – Z piętnascie poiedynkow odprawowało się [...] Mnie zas P Bog w tęn dzięn w oczywistey swoiey miał protekcyiey. PasPam 89.
Związki frazeologiczne

 • oczywista rzecz:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • oczywista rozprawa:
  • – [...] przypusci [...] sprawe z Ichm PP Tatuszami do oczewistey rozprawy [...]. SapANot 146.
  • Tandem z wielkiéj burzy mały deszcz; pernoctata siła przemogła, bo gdy na dniu trzecim post captivitatem stawiony został personaliter do oczywistéj rozprawy, dekret favorabilius padł, po którym nakazano płacić szkody praetendis conditionaliter, że miał jp. Ogiński przysiądz corporaliter, jak jego własne a nieprotekcyjne towary były; post juramentum miało nastąpić wynagrodzenie. ZawiszaPam 298-299.
Podhasła

OCZYWISTA


w funkcji predykatywnej

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1733
Znaczenia
»jest oczywiste«
 • – Ministrom tedy â debita auctoritate, de iure destributivae Iustitiae od Krola legitime kreowanym, et per Leges capacibus tychże funkcyy, nullam novam vim przyda akceptacya Woiewodztw, ani iey potrzebuią, bo to oczywista iest, że niemasz na to żadnego Prawa. KonSRoz 86.