Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

LEŹĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
lm 3. os.   lezą
czas przeszły
lp n 3. os.   lazło
lm mos 1. os.   leźliśmy
czas zaprzeszły
lp n 3. os.   lazło było
Znaczenia
»dostawać się gdzieś«
  • – Owem oknęm lazło iuz nas tam było zpułtorasta. PasPam 59v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • oślep leźć:
    • ~ To Pogaństwo oszlep na ogien lazło a iako snopy padało. PasPam 260.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Podź robić. O nié mogęć chodzić. Podźże iéść. Toć muszę leść. KnAd 164.