Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*BEZRZĄDNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: *BEZRZĄDNY, *BEZŻĄDNY
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (bez cyt.), SWil (w in. zn.), SW, SJP (w in. zn.)

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T


Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy gramatyczne
lp M. ż   bezrządna
B. n   bezrządne
lm C.   bezżądnym
B. nmos   bezrządne
Znaczenia
1. »rozpustny, wszeteczny, nierządny«
  • – Sobie y bezżądnym swoim chuciom gwałt czyni [ten, kto naśladuje Chrystusa]. BirkNiedz 170.
  • – Wdowy [...] prowadzą życie bezrządne. DniZab 26.
2. »niemający rządu, anarchiczny«
  • – Jak rzymska, może zginąć i każda bezrządna, bezradna i powoli w anarchiją odmieniająca się rzplita. KonSSpos 231.
3. »łamiący prawo, bezprawny«
  • – Rzeczypospolita [...] ani się niszcząc na bezrządne i prywatne wojskowych zdzierstwa i opresyje, posiłek z siebie dawała punktualny. MałpaCzłow 285.