Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ODDAĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1627
Formy gramatyczne
oddać  
lp m 1. os. -m oddał  
oddałem  
3. os. oddał  
ż 3. os. oddała  
lm mos 3. os. oddali  
lp 2. os. oddaj  
lm 2. os. oddajcie  
oddawszy  
Znaczenia
1. »dać, wręczyć, doręczyć; ofiarować; ustąpić, zostawić komu«
Rekcja: co komu

 • – Ze się Woysko upomina zasług niema to nikomu czynic podziwienia bo ie oddać koniecznie potrzeba. PasPam 141v.
 • – Zaraz kazał zawołać Pisarza y List mi oddał. PasPam 162v.
 • – Skoro mu iuz Wda oddał papiery rzecze. Iuzem ia WSCi Ludzi 40 dobrych naznaczył. Iedz WSC iako nay raniey. PasPam 162v.
 • – O ten zas List co do Czarnieckiego prosiłęm że by mi go kazał oddać powiedaiąc ze te, y podobne okazyie chowąm sobie. PasPam 162v.
 • – Konie tam bardzo piękne a kazał ie oddać y z wsiadaniem bogatym. PasPam 254v.
 • ~ Proszę WCi zeby napisać, assygnacyią y oddać ad manus Pana Paska tego ktory zniewoli wyszedł. PasPam 285v.
 • – Ucieka chorązy Hozy Moskal [...] zaiadę go złożę pistolet. Pozałuy oddał mi chorągiew. PasPam 96v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • oddać dzięki (komuś) (sz. zm.):
  • – Bądzmyz wdzieczni daru tego Chwalmy swiete imie iego Spolnie go wsziscy witaymy Powinne dzieki oddaymy [...]. KodKon 41.
  • – Niemasz nic słusznieyszego iako Xciu IoMSCi kurlandzkiemu powinne oddać dzięki że tak długo czekał. PasPam 217v.
Związki frazeologiczne

 • chwałę Bogu oddać:
2. »powierzyć, poruczyć; przekazać, wyprawić«
Rekcja: kogo co, komu

 • Interim kazano oddawać więzniow y musiałęm oddac. PasPam 100v.
 • – Ia swego [jeńca] oddałęm zaraz idąc do Minska po komissarzow, ale insi ktorych niezaraz oddano płakali prosili że by ich nie oddawać. PasPam 100v.
 • – Wrociwszy sie do izby kazałęm owych powiązać oddałęm ich Gospodarzom oddałęm y Sani dwoie. PasPam 156.
 • – Ordynuie tedy odiezdzaiąc że by iak czas przyidzie Zona iego zaiechała y Mnie dobra oddała. PasPam 248v.
 • ~ Postaręmu kommęnda przymnie byłą. Bo mi iuz była oddana puko owi Starsi Zołnierze nienamyslili się na ochotę. PasPam 57v.
 • – Wezmi odemnie tego konia [...] iak się ziedziesz z ktorym z moich czeladzi odday go. PasPam 96.
 • – Czeladnika zadnego niemasz niebyło go [konia] komu oddać. PasPam 96.
Związki frazeologiczne

 • ostatnią oddać usługę:
 • »pogrzebać«
  • – Gdy im tedy ostatnią nalezało oddac usługę, Ian Domaszowski sprawił im pogrzeb. PasPam 84-84v.
 • panu Bogu ducha oddać:
3. »zwrócić«
Rekcja: co

 • – Wroccie ztey okazyiey tak wiele rozlaney krwie y zgubionych Oyczyznie Synow oddaycie. PasPam 139.
 • – Ze tedy owych koni y na powod nasi nabrali [...] Rekolligowałęm się że to trzeba oddać. PasPam 157v-158.
 • – Rozesłano po Miescie y z prozbą y z grozbą kto by się wazył znalaszszy nie oddał. PasPam 255v.
 • – Pierzcien ktory mi była dała Zona na Zmowę oddałęm żeby przy mnie nic nieprzysychało Cudzego. PasPam 283.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • oddać przez bank pieniądze:
  • Oddáć przez Bánk pieniądze Argentum alicui rescribere, Perscribere pecuniam, nummos alicui scribere. DasHünDict Ooiij.
Związki frazeologiczne

 • duszę czartu oddać:
  • – nieczystą Dusze Sprosnemu Czartu oddaiąc HistŚwież 24.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Dłużnik pożyczáiąc rumiány; oddáć máiąc/ blády. KnAd 161.
Podhasła

*ODDANY


im. przym. bier.

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
Znaczenia
Odsyłacze