Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

GŁUPSTWO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
B.   głupstwo
Znaczenia
1. »postępek nierozważny, nierozsądny«
  • – Krolow[a] [...] posłała [...] dwadzieścia Tysięcy Czerwonych Złotych Suplementu do Obozu. Te Czerwone złote byli utracili przez głupstwo. PasPam 285v.
2. »głupota, brak wiedzy; bezmyślność«
  • – Iákie głupstwo/ áby świetcy synowie twoi w bogáctwách y w máiętnościách ná krotki czás opływáli/ zániedbáć ná wieczne czásy dusze swoiey. BirkEgz 24.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Wymowká/ głupstwá/ błędu zasłoná/ ochroná. KnAd 1283.