Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*OBIECOWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1616
Formy gramatyczne
lp 2. os. obiecujesz  
3. os. obiecuje  
lm 1. os. obiecujemy  
3. os. obiecują  
lp m 1. os. -m obiecował  
3. os. obiecował  
ż 3. os. obiecowała  
lm mos 3. os. obiecowali  
obiecując  
Znaczenia
»przyrzekać co, czynić obietnicę, dawać słowo«
Rekcja: co

 • ~ Obiecuiesz wrocic się nazad do związku A wiesz że iezeli z tąd wy nidziesz zdrowo? PasPam 136v.
 • – Oddał Panu kartkę w ktorey swoię do usług gotowość deklaruią y obiecuią się zaraz stawić. PasPam 176v.
 • – Tam daią, daruią, Sypą, leią Częstuią, Obiecuią. Ten nikomu niedaie ani obiecuie a ni o to prosi a przecię odnosi. PasPam 230v.
 • – Iaki taki odobrego Pana prosi tęn obiecuie w kontentacyiey Gęs ten kapłona, inszy Baranka na Swięta. PasPam 81v-82.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • obiecować sobie (sz. zm.):
 • »spodziewać się, oczekiwać«
  • ~ Przyszła wiadomość że nie tak rzeczy idą iako sobie Francyia obiecowała. PasPam 227v.
  • ~ Obiecował sobie [...] zaraz ią wziąc za powrotęm zymprezy nas wprzod rozgromiwszy. PasPam 92v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Kto się wádzi/ á nie biie/ Obiecuie/ á nie dáie/ Powiada/ á niewie. Táki niepewny chłop. ŻabPol B3.
 • ~ Wolno było nié obiécowáć/ obiécawszy nié wolno odwołáć. KnAd 1255.
 • Nié obiécuy nigdy skoro: bo spéłnić często nié sporo. KnAd 628.