Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PAGÓREK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: POGOREK
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L (XVI, XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:

Formy gramatyczne
lp M.   pagórek
D.   pagórka
B.   pagórek
N.   pagórkiem
Ms.   pagórku
lm M.   pagórki
D.   pagorków
B.   pagórki
N.   pagórkami
Ms.   pagórkach
W.   pagórki
Znaczenia
»nieznaczne wzniesienie terenu; wzgórze«
 • – Pogorek Collis [colline]. LodDict 2/ 71.
 • – Ná polách [łyszczyca] roście wilgotnych [...] Tákże ná pagorkách/ ná mieyscách iezierzystych. SyrZiel 1446.
 • – Co czynicie gory y págorki/ czemu się z mieysc wászych nie ruszycie? [...] Filary niebieskie zádrżáły. Ale co ia ná gory wołam y págorki? BirkOboz 18-19.
 • – PAGÓRECZEK Págorék / págoréczék/ mogiłá/ goréczká. Kn 660.
 • – W Pieczárách [...] owá ulicá nád drugą niżey się spuszcza; co bydź koniecznie ná ćwierć mile dobrey dostánia pod sámym Dnieprem musiáłoby/ idąc w doły/ y wychodząc znowu ná págorki wysokie/ do tego czásu by zábáwiło bárzo więcey niż teraz. KalCuda 69.
 • Pagorek Collis. SłowPolŁac 49.
 • – Żegnam was, o pagórki i doliny nizkie, Żegnam was, o dąbrowy dalekie i blizkie! ZimBSiel 133.
 • – Naprzod mieysce ktore przekopáć trzebá rowniną (żadnemi gurámi, áni págorkámi znácznemi nieprzegrodzone) leży. FredKon 111-112.
 • – Dragoniiey [...] wycięto wiele [...] a tak się to cicho y prędko zStało że Woysko nie daleko za Pagorkiem będące nie wiedziało o tym. PasPam 264-264v.
 • – Przechodziło Woysko pagorek z ktorego widać było ieszcze Granicę Polską y Miasto. PasPam 54.
 • – Owa brzezina na Pagorku była to tak krew lała się z tamtąd Strumieniami. PasPam 97v.
 • – Zdroie z pagorkow y przeyzryste strugi Spadaiąc między wonieiące smugi Po złotym piasku przes dno burstynowe Toczą stromienmi wody Kryształowe. OblJasGór 155.
 • – Ná Págorku stojęć;/ págorkowáty, (págorczysty.). ErnHand 515.
 • – A gdy wszytkie Pagorki y Niziny wszedzie opadaią tu to ta Aeria az blisko Grabia Ku Krakowu rosciąga się. KomonDziej 4.
 • – W Afryce podrożny, długą ufatygowany drogą, chcąc w nocy odpocząć sobie w polu, rozumieiąc, iż iest mogiła lub pagorek, álbo kámień, obnocował się ná Zołwiu. ChmielAteny I 534.
 • Pagorek, ein Hiegel BierSłowa 128.
Przenośnie
 • Dobrze náuczał Augustyn S. Pánienki, Págorki sercá twoiego/ rożnym násieniem posieway.OkolNiebo 48
 • Ludzie świątobliwi dla wysokich cnot swoich/ názywáni są págorkámi wysokiemi y wiecznemi.StarKaz 310