Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PANEGIRYK
rzecz
m
, PANEGIRYKA
rzecz
ż

W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: PANEGIRYK || PANEGIRYKA, *PANEIRYK
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M. m   panegiryk
ż   panegiryka
D. m   panegiryku
B. m uż. nżyw.   panegiryk ||   paneiryk
N. m   panegirykiem
liczba mnoga
M. m albo ż uż. nosob.   panegiryki
B. m albo ż uż. nosob.   panegiryki
N. m albo ż   panegirykami
Ms. m albo ż   panegirykach
Etymologia
łac. panegyricus, z gr.
Znaczenia
»utwór (przesadnie) pochwalny; niekiedy żart. zam. paszkwil«
 • – [Tyt.] PANEGIRYKA ŻAŁOBNA NA ŚMIERĆ Ś[WIĘTEJ] PAMIĘCI I NIEŚMIERTELNEJ SŁAWY GODNEGO HEROA JANA ZAMOYSKIEGO KANCLERZA I HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO MiasKZbiór 168.
 • – GDybym iasność Twoię tu zalecić chciał, musiałbym nie małą tą kartą wysokie Twoie Cnoty zawrzeć, ale całe o nich panegiryki pisać. BanHist VII nlb.
 • – Wolę iuz Cały wyterminowac. List Luboc mi zal karty Papiru na tak zacny Paneiryk. PasPam 193v.
 • – Tęn Panegiryk podano mu w rękę w karecie Iadącemu. PasPam 197.
 • – Jego [zwycięskiego króla] cudowne czyny i potrzeby walne, Reprezentują wszędzie bramy tryumfalne. Wszędzie brzmią winszowania i panegiryki, Wszędzie koncenty muzyk i wesołe krzyki. MorszZWierszeWir I .
 • – Pliniusz wszytkich dawnych swymi panegirykami przechodzi, że i po dziś dzień kto jego stylem mówi, za najlepszego kłaść się może, ma wielką w słowach energiją, sens krótki a rzetelny, gdzieniegdzie i trudny. LubSTobPol 209.
 • – Ale by tez twoy był własny ten iásnie oświecony Katafalk/ po owych pochlebnych panegirykach/ po teskliwey Muzyce [...] wszyscy umilkną w cięmny cię grob wrzucą. BujnDroga 130.
 • – Próżne panegiryki, wielbienia klemencyi pańskiej, ojcowskiego około dobra pospolitego pieczołowania, fatyg, odwag i zdrowia na nie dyspensowania i tam inszych atrybutów naładują mowę. MałpaCzłow 174.
 • – Zgoła rzadki głos, żeby nie był albo komu panegirykiem, albo przeciwko komu paszkwilem, albo prywatnego interessu minimentem, albo nadaremną deklamacyą. LeszczStGłos 57.
 • Panegiryk zaś Zbigniewa Lanckorońskiego twierdzi, że Ausius Kalinowa, mąż między innemi Obywatelami Czeskimi, z Wacławem Krolem Czeskim pierwszy do Polski przyszedł, po wygnaniu Łokietka z Tronu. NiesKor II 462.
 • – Rácya tego Panegiryku słuszná, bo szkockie Krolestwo z Angielską złączyła Koroną [królow Anna]. ChmielAteny II 277.