Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PANIEŃSTWO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
lp M. panieństwo  
D. panieństwa  
B. panieństwo  
N. panieństwem  
Ms. panieństwie  
Znaczenia
»stan panieński; dziewictwo, cnota«
 • Panienstwo Virginitas. LodDict 65, 1.
 • – Bo iesli ktorą cnotą/ tedy pánieństwem Swięci iásnieią lepiey/ niżeli iutrzenká/ niżeli słońce. BirkNiedz 62.
 • – Dziwowáłá się Pánná błogosłáwiona porodzeniu swemu/ iż Pánną będąc porodziłá/ pánieństwá nie stráciwszy. BirkNiedz 63.
 • – Dla tegoż o Pánieństwie/ ktore ślubiłá Pánná naświętsza Bogu/ ták nápisał Bernárd ś. BirkOboz 15.
 • – Nie pánna / abo nié pánic/ co vtrácił ábo vtráciłá pánieństwo [...] v. Dziéwicá. Kn 512.
 • – Iupiter chcąc {Ledę] pánieństwá pozbáwić/ w postáwie łábęciá ná nię przypadł. OvOtwWPrzem 221.
 • – Neptunus [...] pánieństwá ią zbáwieł. OvOtwWPrzem 479.
 • – Lucyia święta [...] gdy iey Páskazyus Tyran powiedział/ że cię każę ná niepoczciwe mieysce kátu záprowádzić/ y złupić z pánieństwá twoiego/ státecznym sercem odpowiedziáłá. StarKaz 452.
 • – Zakonny Obieraiąc zywot Swoie Bogu konsekruie Panienstwo. PasPam 282.
 • – Nie widzisz tego, że w Niebespieczenstwo Siebie y swoie chcesz wydáć pánienstwo. OblJasGór 69.
 • Die Jungfrauschafft einmal verlohren allezeit verlohren. Panienstwo raz utraciwszy zawsze utracone będzie. MalczZebr 98.
 • – Tenże Koloman żył w Panieństwie i czystości z Salomeą Siostrą Leszka. ŁubHist 27.