Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PANIĘ

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1607
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   panię
D.   panięcia
C.   panięciu
B.   panię
N.   panięciem
liczba mnoga
M.   panięta
D.   paniąt
C.   paniętom
N.   panięty
Ms.   paniętach
Znaczenia
»wielki pan, panicz; syn pana«
 • – Koronne panięta szły z nim jakoby przy lwie rozdraźnione lwięta. GrochWiersze 139.
 • – Bo się to ledwie książętom i inszym paniętom za wielkiemi expensami zejdzie [zwiedzanie cudzych krajów]. DembPrzew 97.
 • – Włoch [...] gdy się mu przytráfiło stánąć w iedney gospodzie z Panięciem iednym Polskim/ ktory páchołkow siłá miał [...] spytał. StarPopr 32.
 • – Licczełsię w Sączu A[nn]o 1632 u matiasza Cerulika: za panię udawałsię. TrepNekLib 25.
 • – Rzekł ich inspector, dośc masz na tym, ze przi paniętach bez twego kosztu, cudze kraie zwiedziesz. VorLetSkarb 93.
 • – Nie dostałaś faworów tych w zielniku sielskim, Kędy tylko wasilek kocha się i mięta Z przykrym lubczykiem, którym brzydzą się panięta, A w wirydarzach swoich każą tulipany Z koronami carskimi sadzić na przemiany. ZimBSiel 102.
 • – Widzę wszystkich y Inszych Paniąt roznych Sług krolewskich wszystkich. PasPam 146v.
 • – Iezeli niemoze bydz oswoim [k]oszcie Przystac do Posła albo do Pąnięcia ktorego byleby przecię bydz na iednym y nadrugim Seymie. PasPam 201.
 • – Kożdy z Paniąt z Panow Polskich sąm personaliter posedł Na Woyne. PasPam 261v.
 • – Prosiłęm go że by mi przynaymniey powiedział iak się zowią [...] ale y tego niechciał uczynic wymawiaiąc się że to Panięta Ludzie znaczni a ia tu Słuzę. PasPam 263v.
 • – Wjeżdżał na wojewodztwo w zawołanym mieście, Krakowskiem panię jedno, na ktorymteż feście Byłem i ja proszony. PotFrasz2Kuk II 628.
 • – Więc wprzod Senatorowie, y możni Xiążętá, Vrzędnicy, Mágistrat, y inni Paniętá [...] chrzest przyymuią. DamKuligKról 253.
 • – To rostropną perswazyą, to polerem nauki, to submissyą wrodzoną, wielkiemu Panięciu był powodem, że odrzuciwszy [...] Luterską herezyą, torem Nayiaśnieyszego Oyca swego, wiarę katolicką przyiął. NiesKor II 633.
 • – Przyszedł W: O: Archima[n]dryt Nicephor z Xiążęty y Panięty do Cerkwie: zá ktore[go] weście[m] Páráecclesiách stoiąc w ołtarzu/ zátrwożył się bárzo. KalCuda 119.
Odsyłacze