Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PANIĘ

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1607
Formy gramatyczne
lp M. panię  
D. panięcia  
C. panięciu  
B. panię  
N. panięciem  
lm M. panięta  
D. paniąt  
C. paniętom  
N. panięty  
Ms. paniętach  
Znaczenia
»wielki pan, panicz; syn pana«
 • – Koronne panięta szły z nim jakoby przy lwie rozdraźnione lwięta. GrochWiersze 139.
 • – Bo się to ledwie książętom i inszym paniętom za wielkiemi expensami zejdzie [zwiedzanie cudzych krajów]. DembPrzew 97.
 • – Włoch [...] gdy się mu przytráfiło stánąć w iedney gospodzie z Panięciem iednym Polskim/ ktory páchołkow siłá miał [...] spytał. StarPopr 32.
 • – Licczełsię w Sączu A[nn]o 1632 u matiasza Cerulika: za panię udawałsię. TrepNekLib 25.
 • – Przyszedł W: O: Archima[n]dryt Nicephor z Xiążęty y Panięty do Cerkwie: zá ktore[go] weście[m] Páráecclesiách stoiąc w ołtarzu/ zátrwożył się bárzo. KalCuda 119.
 • – Rzekł ich inspector, dośc masz na tym, ze przi paniętach bez twego kosztu, cudze kraie zwiedziesz. VorLetSkarb 93.
 • – Nie dostałaś faworów tych w zielniku sielskim, Kędy tylko wasilek kocha się i mięta Z przykrym lubczykiem, którym brzydzą się panięta, A w wirydarzach swoich każą tulipany Z koronami carskimi sadzić na przemiany. ZimBSiel 102.
 • – Widzę wszystkich y Inszych Paniąt roznych Sług krolewskich wszystkich. PasPam 146v.
 • – Iezeli niemoze bydz oswoim [k]oszcie Przystac do Posła albo do Pąnięcia ktorego byleby przecię bydz na iednym y nadrugim Seymie. PasPam 201.
 • – Kożdy z Paniąt z Panow Polskich sąm personaliter posedł Na Woyne. PasPam 261v.
 • – Prosiłęm go że by mi przynaymniey powiedział iak się zowią [...] ale y tego niechciał uczynic wymawiaiąc się że to Panięta Ludzie znaczni a ia tu Słuzę. PasPam 263v.
 • – Wjeżdżał na wojewodztwo w zawołanym mieście, Krakowskiem panię jedno, na ktorymteż feście Byłem i ja proszony. PotFrasz2Kuk II 628.
 • – Więc wprzod Senatorowie, y możni Xiążętá, Vrzędnicy, Mágistrat, y inni Paniętá [...] chrzest przyymuią. DamKuligKról 253.
 • – To rostropną perswazyą, to polerem nauki, to submissyą wrodzoną, wielkiemu Panięciu był powodem, że odrzuciwszy [...] Luterską herezyą, torem Nayiaśnieyszego Oyca swego, wiarę katolicką przyiął. NiesKor II 633.
Odsyłacze