Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*GOŁĘBIĘ

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: *GOŁĘBIĘ, GOŁĄBIĘ
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (gołąbię, gołębię ), SXVI (gołąbię, gołębię ), Kn (gołąbię), T (gołąbię), L (gołąbię, gołębię ), SWil (gołąbię, gołębię ), SW (gołąbię, gołębię), SJP (gołębię)

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   gołąbię
B.   gołębię
N.   gołębięciem
liczba mnoga
D.   gołąbiąt
Znaczenia
»młody gołąb«
  • Gołąbię/ gołąbiątko/ Pipio [...] Pullus columbinus. Kn 200.
  • – A Iesliby z Ptástwá cáłopalenia ofiárę chciał kto ofiárowáć PANU/ tedy niech przyniesie z sinogárlic/ álbo z gołąbiąt Ofiárę swoję. BG Kpł 1, 14.
  • – Ażeby oddáli ofiárę według tego, co powiedziano w zakonie PAńskim/ parę sinogárlic/ álbo dwoje gołąbiąt. BG Łk 2, 24.
  • – A jesliby nie przemogł ofiárowáć bydlątká/ tedy przyniesie ofiárę zá występek swoj/ którym zgrzeszył, parę Synogárlic/ álbo parę gołąbiąt Pánu: jedno ná ofiárę zá grzech/ á drugie ná Ofiárę Cáłopalenia. BG Kpł 5, 7.
  • – Tákże uczyni z jedną śynogárlicą/ álbo z jednym gołębięciem/ czegokolwiek z tych dostáć może. BG Kpł 14, 30.
  • – Potym dniá osmego/ weźmie sobie dwie Synogárlice/ álbo dwoje gołąbiąt/ á przyszedszy przed PANA do drzwi Namiotu zgromádzenia/ odda je kápłanowi. BG Kpł 15, 14.
  • – Nawet kiedy w piątek albo wpost uwarzono iey [wydrze] kurczę Lubo gołębię a niewłozono pietruszki [...] to nie chciała ieść. PasPam 252-252v.
  • Gołąbię. Gołąbiątko. junge Taune im Nest. pigeonneau dans le nid. T III 397.