Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POCIĄGAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, T, L, SWil, SW


Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  pociągać
czas przeszły
lp m 3. os.   pociągał
czas przyszły złożony
lp zneut 3. os.   pociągać będzie
Znaczenia
1. »chwyciwszy co poruszać w swoim kierunku; napinać«
  • ~ Wtákowych Zárnách będzie się sposobnie obrácał kámień, kiedy przypráwisz do wrzecioná z drugiey strony przeciwne koláno tákie, iákie iest NML, y z desczułką P, áby dwoie ludzi náprzemiánę nogámi pociągáli przewinienia wrzecioná ku sobie, náciskáiąc ku ziemi desczułkę P. SolArch 98.
2. »szybko poruszać się naprzód, posuwać się, pomykać«
  • – O kiedy się to znowu wezmięmy przeginać, kiedy weznięmy pociągać iuz y Harruzęn widzięmy dobrze. PasPam 66v.
3.  przen.  »działać, współdziałać«
  • – Lepiey ż[e] od nas kto znami aequaliter pociągać niechce. PasPam 122v.
4. »żądać stawiennictwa, pozywać«
Związki frazeologiczne

  • do sądu pociągać:
5. »powodować, wywoływać, zmuszać«
Rekcja: co

  • – Wielkie szczęscie wielkie tez zwykło za sobą pociągac Nieszczęscie. PasPam 149av.
6. »skłaniać ku czemu, przyciągać, nęcić«
Rekcja: kogo

  • – Mnie tez bardziey appetyt pociągał ad pingvem Globum nizeli do gołych piniędzy. PasPam 220.