Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BĄBEL

rzecz.
m
Warianty fonetyczne: BĄBEL, BĘBEL, BĄBOL, *BEBEL, BĄBEŁ
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (pępel), SXVI, Kn, T, L, SWil, SW, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   bąbeł ||   bąbel ||   bębel ||   bąbol
D.   bąbla ||   bębela
B. uż. nżyw.   bąbel
N.   bąbelem
liczba mnoga
M.   bębele ||   bąble
D.   bąbeli
C.   bębelom
B. uż. nosob.   bębele ||   bąble ||   bąbele
N.   bebelami
Znaczenia
1. »pęcherzyk wypełniony powietrzem powstający na powierzchni płynu, bańka«
 • Bąbel/ bąbol ná wodzie/ bánká. Bulla. Kn 10.
 • Bąbele się czynią ná wodzie. SzyrDict 4.
 • – Kroplá/ ná Wodę padaiąc czyni Bąbel; wiele Bąbeli czynią Szuminę. KomDobrOrb 23.
 • – Nákoniec słodkiego Miodu bombel, roskoszy znáczy świátá tego... DamKuligKról 95.
 • – Pieniące się zaś morze y bąble wodne czyniące oznacza náwalny y długi wiatr. BystrzInfHydr X 3v.
 • Bąbel, g. bąbla. Bąbol. 1) Wasser-Blase. [...] ampoule, boule, bouteille qui se fait sur l'eau. [...] bąble na warze. T III 16.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

od przysł.:
 • – Iesli każdy człowiek bąbelem iest dáleko więcey iest nim stáry. BirkNagr 37.
2.  med.  »pęcherz, pryszcz, krosta«
 • Bębel/ v. Bąbel/ [et] Pryszczel 1. v. Pęcherz. Kn 18.
 • – Przekłócie/ Przepchnienie bębelá/ [et]c. Paracentesis. Kn 844.
 • – Pęcherz/ bąbeł. Pustula. SzyrDict 288.
 • – Wáwrzyniec S. rozdał wszystkie skárby, ieszcze to mało mu było do niebá, ále był ieszcze ná roszcie przywiązány, ogrzany, osmolony, bebelámi, zpárzeliny osuty, skwárzyłá się ná niem skora ... MłodzKaz IV, 184.
 • Bąbel, g. bąbla. Bąbol. [...] 2) Blase auf der Haut. [...] vessie, ampoule, éleveure sur la peau. [...] dostał bąbel od roboty. T III 16.
 • – Albowiem ostrość/ y iádowitość tego [soku loczydła] Twarz zápuchłą czyni. Záczym bembele y krosty. SyrZiel 185.
3. »bańka mydlana(?)«
 • Bąble z mydła. T III 16.
 • – Jáko Bąbel dziecinnymi/ znika Usty udęty: Ták Swiát ustámi Páńskimi/ ostoji się rozpięty: Tchnie Pan w swey Mocy/ ali Swiat się z Gruntu obáli. KancPol 302.
Podhasła

BĘBELE
blp


Najwcześniejsze poświadczenie:
Znaczenia
 med.  »hemoroidy«
 • – Bębele pęcherzowáte w stolcu leczy/ sok prochem Hormodáktylowym/ ábo z Páluchowym plastrowány. SyrZiel 293.
 • – Bębelom w zádnicy/ máść kosztowna y doświádczona: Wziąć ziela y z korzeniem tych kámykow łotow ośm... SyrZiel 737.