Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NIEŚMIERTELNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
lp M. m   nieśmiertelny
lm M. nmos   nieśmiertelne
B. nmos   nieśmiertelne
Znaczenia
»niepodlegający śmierć, nieumierający«
  • – Znam y teraz Chorągwie takie [...] ktore nazywamy Nie smiertelne gdzie Towarzysz słuząc oko iako stary Rarog [...] z przez cały wiek słuzby swoiey nie był w okazyiey krwie nie rozlał. PasPam 147-147v.
  • – Bogi nieśmiertelne czyni y záchowanie [ambrozja]/ iáko pogáńskie y Poetyckie baśni báią. SyrZiel 729.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • byt nieśmiertelny:
    • – Dusze ludzkie są nieśmiertelne, ktore nie umieráją oraz z ćiáłem jáko duch bydlęcy ktory ze krwią ginie, ále máją byt swoy nieśmiertelny. GdacPan 163.