Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BEZWINNIE

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, T, L (XVI, XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn

Formy gramatyczne
  bezwinnie
Znaczenia
1. »bez winy, niewinnie«
  • Bezwinnie cierpiem. NiemPam 252.
  • – W práwie świeckim obwárowano, że táki poenae talionis [...] to iest, tákiego karánia godzien, iákie miał ponosić ten, ktorego bez winnie oszkálował y osądził. WisCzar 22.
  • Bezwinnie, adv. unschuldiger Weise. innocenment, sans faire de faute. T III 39.
2. »bezkarnie«
  • – [...] ono drapieżne woysko przykrych adversarzow Cesarza J[eg]o Mści Ferdynanda wtorego, z Sląská wypárte [...] część nie małą wielkiey Polskiey bez winnie poplądrowawszy, podczás Expediciey Pruskieyz Gustafem zábawiáiących się Polákow [...]. UffDekArch 12-13 nlb..