Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POTRAWA

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy gramatyczne
liczba mnoga
N.   potrawami
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Ci Zábobonnicy twierdzą/ że tenże korzeń podług trzećiego sposobu kopánia bez náći w wiązánki powiązány/ á nád stołem/ ná ktorymby iadano/ powieszony/ ma potężność y moc wyćiągánia iádu y trućizny potráwámi pokryte. SyrZiel 123.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • smaczna potrawa:
  • – Przypomniał sobie król jm. chłopca onego jm. ks. Wyżyckiego podczas sejmu teraźniejszego, do którego strzelił góral jmp. posła cesarskiego na Zamku w okno, pytając się, jak też się sprawa ta skończyła. [...] Gdy relacyją czyniono rzetelniejszą, strasznie exarserat król jm. na tych, którzy się w to wdawali [...] Potem gdy królowa jm. nadeszła, strasznie sie skarżył, że mu tak smaczną potrawę, którą natenczas jadł, cholerą przyprawili. SarPam 308.
Związki frazeologiczne

 • potrawa aniela:
 • »modlitwa«
  • – Ná modlitwie dzień y noc, á káżdey Niedziele Naybárdziey sobie słodził, potráwy Aniele, Tak lat siedmnaście żyiąc w domu nieznáiomy, Oycá swego, wycierpiał wzgárdy, tuzy, gromy [...]. ChrośZbiór R1.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Iárząbek Páński ptak/ á chłopska potrawa. RysProv V, 2.
 • Nie sobie gwoli kucharz potráwy zápráwuie. RysProv 55.
 • Iák muchá nie proszona w potráwę: ták natręt do káżdey spráwy, choć go nie wołáią. FredPrzysł C1.
 • (wariant I):
  Insza barwa; insza strawa/ abo potrawa. KnAd 326.
 • (wariant II):
  Insza barwa; insza strawa/ abo potrawa. KnAd 326.