Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ROZUMNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: non post 1624
Formy gramatyczne
lp M. m   rozumny
D. m   rozumnego
C. m   rozumnemu
B. m żyw   rozumnego
Znaczenia
»ten, który ma rozum, mądry, rozsądny«
  • Rozumnemu od Swoiey osoby kozdey rzeczy trzeba brać Proporcyią. PasPam 135v.
  • – Kto rozumny y nay podleyszego lekce wazyc niepowinięn. PasPam 137v.
  • – Toto iest rozumnego wodza dzieło domyslic się y zabiezec aby niegubic Woyska. PasPam 72.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • bydlę rozumne:
    • – W głodnym człowieku/ iáko pisze Galenus tym porządkiem się trawienia máią/ że wprzod części káżdey wyprożnienie się stáie/ tychże też y ciągnienie z żeł/ wnetże też wtąż y żeł z żołądká przykre wysysánie zmysłu czuiącego/ aż potym y áppetit bydlęcia rozumnego następuie. CiachPrzyp 12 nlb..