Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*SPAŚĆ

czas. dk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
czas przeszły
lp m 3. os.   spadł
Znaczenia
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

 • z nieba spaść:
 • »zjawić się nagle, niespodziewanie«
  • ~ Idziemy tedy Ryscią Moskwa zdumieli się czy z Nieba z padli. PasPam 112v.
 • włos komuś z głowy nie spadnie:
 • »nie stanie się komuś nic złego, nie dozna ktoś żadnej krzywdy«
  • ~ Y Włos y zgłowy niespadnie bez woli Bozey. PasPam 53v.
  • ~ Tu tobie y włos zgłowy niespadnie. PasPam 77.
 • na łeb spaść:
 • »spaść głową w dół«
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • (wariant I):
  – Táńszy téraz. Spádło mu z grzanki. Spuścił [...] Affine, Obcięto mu skrzydłá. Odmieniło się. Omyliłá go nádziéiá. KnAd 1158.
 • (wariant II):
  – Omyliłá go/ ábo mię nádziéiá. Iákby mu psi obiad ziédli. Spádło mu z grzanki. Chucha w garść [...] Dobry byt vtrácił [...]. KnAd 785.
 • – Grzanka [...] 2) fetter Bissen, Gewinst, Nutzen [...] 3) bon morceau, petit profit, gain, utilité [...] 3) tam mu będzie grzanka; dobra to grzanka. z grzanki mu spadł zarobek. er ist um seinen Gewinst gekommen. le gain lui est échapé. T III 429-430.
 • – W-tym w-samey brámie, ci co nieśli trunę, stánęli, exekutorowie, do ktorych rząd należał, poczęli wołáć postęmpuycie dáley, czás, nie bawmy się, áż ieden podobno od innych wyższy, záyzrzy i obaczy, że całun zrzucony, trup powstáie, z-truny wychodzi, i záwołał: Pánowie exekutorowie, źle, nieboszczyk wstał, lud wszystek záwołał, wstał zmartwych, wstał, á exekutorom grząnká zpádłá. Przyszli witáć gościa z truny, wrzkomo się rádowáli z życia iego, a w-rzeczy płákáli, że go dawno nie pogrzebli, i obruszyli się ná P. Chrystusa, że to iego sprawká byłá, iż im exekutoryia z-ręku wypádłá. MłodzKaz II, 54.