Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*SPRAWIĆ

czas. dk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1659
Formy gramatyczne
czas przeszły
lp m 3. os.   sprawił
Znaczenia
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

  • łaźnię komu sprawić:
  • »pobić kogoś«
    • ~ Większy strach ogarnął Nieprzyjaciela y skonfudował dowiedziawszy się że sąm krol in persona [we własnej osobie] [...] y nie zapomniaw[szy] ieszcze Łazni ktorą im Anno 1673 sprawił pod Chocimęm nad Dnieprem. PasPam 262.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • – Zkądżeście się też to Panowie Polacy owey przypowiesci náuczyli: Czego bies nie może, przez białągłowę spráwi? nie wiem zkąd! MłodzKaz IV, 96.
  • Więcey z przysádą Kolery spráwi obrotny w roku, niż flegmátyk zá dziesięć, (dla tego się rzec może: Obrotny iák dwá rázy żyie). FredPrzysł D2v.