Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ŁADUNEK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606-1608
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
B. uż. nżyw.   ładunek
liczba mnoga
B. uż. nosob.   ładunki
N.   ładunkami
Znaczenia
 wojsk.  »nabój«
  • – Ten [Skliński], mając u siebie dworzany Carowej [...], niemałą część nocy, zażywając wspólnie dobrej myśli, strawili, którym także przyszło do dnia przetrwać. Gdy ten rozruch usłyszeli, nie wiedząc, coby się działo, ciężar jeszcze chmielowy prawie nosząc [...] ładunki [...] na wiatr powystrzeliwali. NiemPam 74.
  • – Nie zastali [panowie Rosińscy] ich [rozbójników], tylko legowiska barłożne, ładownice, ładunki, ciżmy, sablatas, miód i gorzałkę, co ich częstował na leży na szopie [Jacko Rączka]. RegZłocz 162.
  • – Y te [moździerze] są bárzo potrzebne, bo ponieważ ták rychtowáne bywáią, że ogniste przypráwy zgory nádoł iák deszcz spuszczáią, może z nich, lubo zdáleká, lubo zbliská, lub w wykopách, lub też w polu, kiedy nieprzyiaciel Przerwę uczyniwszy szturmowáć chce, wielkimi granatámi, ktore muszkietowemi ładunkámi, y inszym nieugászonym ogniem zewsząd ármowáne są, strzelá, rychtuiąc ie tám gdzie nawietsza kupá ludzi: ktore nie tylko stráchu, ále też yszkody wielkiey nábáwią. UffDekArch 62.
  • – Nafassowali Muszkiety czym kto mogł kamykami Hufnalami bo kul Niebyło. U owych tylko kilku powiązanych pozywili się władunki co mogli znalesc władownicach. PasPam 156v.
  • – U nich to okręt stracic iako ładunek wystrzelić. PasPam 70.