Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

SNADNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1600-1616
Formy gramatyczne
stopień równy
lp M. m   snadny
B. ż   snadną
stopień wyższy
lp D. m   snadniejszego
ż   snadniejszy
n   snadniejszego
B. m nżyw   snadniejszy
lm M. nmos   snadniejsze
B. nmos   snadniejsze
stopień najwyższy
lm M. nmos   najsnadniejsze
Znaczenia
»łatwy, nietrudny, dogodny«
  • – W czym dla snadniejszy in omnes casus porady, oprócz ichmciów pp. senatorów naszych wielgopolskich, z którymi się jm., ile przyleglejszymi, znosić ma, przydaliśmy do jm. ex equestri ordine osoby niży opisane, mianowicie: jm. p. Zygmunta Grudzińskiego marszałka koła województwa kaliskiego, jm. p. Ludwika Wejhera podkomorzego chełmińskiego, starostę słuchowskiego, no wodworskiego i ekonoma malborskiego, jm. p. Jana Lubstowskiego chorążego województwa kaliskiego, jm. p. Sędziwoja Ostroroga, jm. p. Wacława Leszczyńskiego [...]. AktaPozn I/1 425.
  • – Inne sposoby ktore by się nay snadnieysze zdały proponent IchMSC PP. Posłowie. PasPam 217v.
  • – Sąm to Bog podaie nąm tę okazyią tak Snadną do nabycia dobrey reputacyiey. PasPam 237v.
  • – To iuz 10 mil od koppenhagen morzęm co iest tak Snadny przeiazd Nieprzyiacielowi iak milę iść lądęm. PasPam 62v.
Podhasła

SNADNA

w funkcji predykatywnej

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1755
Znaczenia
»jest łatwo«
  • – W Druku też bez errorow, nie iest Księga żadna: Te Mądremu poprawić, lub przebaczyć snadna. ChmielAteny I 7 nlb.