Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

KRÓLESTWO

rzecz.
n
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1624-1639
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   królestwo
B.   królestwo
liczba mnoga
N.   królestwy
Znaczenia
»kraj«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • królestwo wiekuiste:
 • »zbawienie«
  • – Pyta zołnierz Theologa/ mogąli dziwowiska/ iako to Psiegłowcy [...] krolestwo wiekuiste odziedziczyć? Prawi mu Theolog/ iż mogą/ y tamże zaraz daie affirmatiey swoiey ratią z S Augustyna. KalCuda 304.
 • królestwo Polskie:
  • – To królestwo polskie jest równe i sposobne do agrykultury. AquaPrax 430.
  • – Za Panowania naszego mimo wolną Elekcyią na królestwo Polskie nikogo quoquo modo wsadzac nie dopusciemy. y owszem przeciwko temu ktory by tego attentowac wazył się Contra Hostem Patriae procedemus. PasPam 213v-214.
  • – Pierwsza albowiem była i najpotężniejsza wszystkich panów Kondeusza Francuza na Królestwo Polskie promocyja, którą najbardziej Prażmowski, arcybiskup gnieźnieński, z inszymi swymi asseklami trzymał. JemPam 380-381.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • abdykacyja królestwa:
  • In futuro proponitur abdykacyją albo rezygnacyją Królewstwa Polskiego i W. Ks. Litewskiego effective. SkorDiar 110.
  • – Dziwny zdał się był rok przeszły [tj. 1668] dla abdykacyi królestwa króla Kazimierza. JemPam 379.
 • z królestwa ustępować:
 • »abdykować«
  • Z krolestwa ustępował [Jan Kazimierz] ale Rzpta poczuwała się y starała że by z tego nic niebyło. PasPam 227.
 • królestwo boże:
 • aragońskie królestwo:
  • ARRAGONSKIE Krolestwo, olim Hiszpania Tarrákoneńska zwáne. ChmielAteny II 20-21.
Związki frazeologiczne

 • na królestwo kogoś wsadzać:
 • królestwo górne:
 • »królestwo Niebieskie, Królestwo Boże«
  • – Szczęsliwsi ktorzy od iego [świata] oddaliwszy się konwersacyiey [...] Niesmiertelnosci Zostaią Synami y poniewaz Servire Deo Regnare est [służyć Bogu jest to królować] Nieomylnymi krolestwa Gornego Dziedzicami. PasPam 281v.
 • wprowadzić kogo na królestwo:
 • wprowadzenie kogoś na królestwo: