Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*WIEKUISTY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy gramatyczne
lp D. ż   wiekuistej
B. n   wiekuiste
lm D.   wiekuistych
Znaczenia
»wieczny«
 • – Słowo Boże Chrystus IESVS, wieczne/ przedwieczne iest/ wiekuistemi bogáctwy opływa. BirkNiedz 38.
 • – Ten [Połowkowicz] iął się zá Prowincyą sobie náznáczoną z chęcią/ dobrze ią chcąc ádministrować dla wiekuistey odpłáty. KalCuda 193.
 • – Gdy złą kompaniykę natraficie [...] nie społkuicie z nimi/ bo stracicie y ten żywot doczesny przy nich bawiąc się/ y on wiekuisty. StarKaz II, 387.
 • – A teraz chwalebni Tumulanci w wiekuistą zabrawszy sie kompaniią zegnaią przez mnie Woysko wszystko. PasPam 87.
 • – Uczynił [Syrmpan z Siedmiogrodu] akt barzo wielki, y godny Szlachetnieyszy osoby y pamięci wiekuistey. TylkStrom 126.
 • – Jeżeli chcesz ogień wiekuisty nie gasnący, wźniecić, weś kámień, ktory Abáston zowie się, á iest koloru żelázowego, znáydu[je] się náczęściey w Arábyey. AlbSekr 246.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • królestwo wiekuiste:
 • »zbawienie«
  • – Pyta zołnierz Theologa/ mogąli dziwowiska/ iako to Psiegłowcy [...] krolestwo wiekuiste odziedziczyć? Prawi mu Theolog/ iż mogą/ y tamże zaraz daie affirmatiey swoiey ratią z S Augustyna. KalCuda 304.
 • przybytki wiekuiste:
  • – Zniewypowiedzianym zaliem moim, w Warszawie stego ziemskiego błotnego padołu, do przibytkow wiekuistych przeniesion iest [syn Władysław]. VorLetSkarb 182.
 • wiekuista chwała:
  • – nie zgubiła y ozdoby swoiey wziąwszy ná się nieśmiertelną wiekuistey chwały sukienkę, zaczym y miłe mu Małżonkowi przez zgáśnienie swoie nie zostawiła záłości. W prawdzie trudno straciwszy miłego Przyiaciela, lubą sercu swemu Małżonkę, wiernego w szczęściu y nieszczęściu [ ktoremi swatowe wesele przeplátane bywa ] towarzysza nie żałowáć. DanOstSwada 7.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • niech Bóg da komuś wiekuistą światłość:
  • – Czeladnik Moy [...] Vmar kturymi był barzo wygodny ypotrzebny zacomu niech Bog da Wiekuistą Swiatłosc [...]. PoczOdlPam 28.
 • niech komuś wiekuista światłość świeci:
  • – [...] Matkę naszą Pan naywyzszy stego swiata zabrał [...] kturey niech Wiekuista swiatłosc swieci Wniebie [...]. PoczOdlPam 72.
 • niechaj komuś wiekuista światłość świeci:
  • – Iezu [...] daymu zaiego sczyre pracę kture dla chwały Imienia Twego y dla Oyczyzny miłey ponosił wiekuystą swiatłosc ktura mu niechay nie [!] wieki swieci [...]. PoczOdlPam 36.